Encoder.Fallback Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia EncoderFallback obiekt dla bieżącego Encoder obiektu.

public:
 property System::Text::EncoderFallback ^ Fallback { System::Text::EncoderFallback ^ get(); void set(System::Text::EncoderFallback ^ value); };
public System.Text.EncoderFallback Fallback { get; set; }
public System.Text.EncoderFallback? Fallback { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Text.EncoderFallback Fallback { get; set; }
member this.Fallback : System.Text.EncoderFallback with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.Fallback : System.Text.EncoderFallback with get, set
Public Property Fallback As EncoderFallback

Wartość właściwości

EncoderFallback

Obiekt EncoderFallback.

Atrybuty

Wyjątki

Wartość w operacji zestawu to null ( Nothing ).

Nie można przypisać nowej wartości w operacji zestawu, ponieważ bieżący obiekt zawiera EncoderFallbackBuffer dane, które nie zostały jeszcze zakodowane.

Wystąpił rezerwowy błąd (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kodowanie znaków na platformie .NET)

-and-

Fallback Jest ustawiona na EncoderExceptionFallback wartość .

Uwagi

Obiekt reprezentuje program obsługi błędów wywoływany, gdy nie można przekonwertować znaku na EncoderFallback zakodowaną sekwencję bajtów.

Dotyczy

Zobacz też