Regex.InfiniteMatchTimeout Pole

Definicja

Określa, że operacja dopasowania wzorca nie powinna upłynął limit czasu.

public: static initonly TimeSpan InfiniteMatchTimeout;
public static readonly TimeSpan InfiniteMatchTimeout;
 staticval mutable InfiniteMatchTimeout : TimeSpan
Public Shared ReadOnly InfiniteMatchTimeout As TimeSpan 

Wartość pola

Uwagi

Konstruktor Regex(String, RegexOptions, TimeSpan) klasy i wiele statycznych metod dopasowywania używają stałej InfiniteMatchTimeout , aby wskazać, że próba znalezienia dopasowania wzorca nie powinna upłynął limit czasu.

Ostrzeżenie

Ustawienie wartości InfiniteMatchTimeout limitu czasu aparatu wyrażeń regularnych może spowodować, że wyrażenia regularne zależne od nadmiernego wycofywania przestaną odpowiadać podczas przetwarzania tekstu niemal zgodnego ze wzorcem wyrażenia regularnego. Jeśli wyłączysz limity czasu, upewnij się, że wyrażenie regularne nie polega na nadmiernym wycofywaniu i że obsługuje tekst prawie zgodny ze wzorcem wyrażenia regularnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi wycofywania, zobacz Wycofywanie.

InfiniteMatchTimeout Stała może być podana jako wartość argumentu matchTimeout następujących elementów członkowskich:

Dotyczy

Zobacz też