Udostępnij za pośrednictwem


RateLimiter.AttemptAcquireCore(Int32) Metoda

Definicja

Metoda implementowania RateLimiter implementacji dla klasy AttemptAcquire(Int32).

protected abstract System.Threading.RateLimiting.RateLimitLease AttemptAcquireCore (int permitCount);
abstract member AttemptAcquireCore : int -> System.Threading.RateLimiting.RateLimitLease
Protected MustOverride Function AttemptAcquireCore (permitCount As Integer) As RateLimitLease

Parametry

permitCount
Int32

Liczba zezwoleń na próbę uzyskania.

Zwraca

Dotyczy