Udostępnij za pośrednictwem


RateLimiter.Dispose Metoda

Definicja

Przeciążenia

Dispose()

Usuwa element RateLimiter. Spowoduje to ukończenie wszystkich przejęć w kolejce z dzierżawą, która zakończyła się niepowodzeniem.

Dispose(Boolean)

Usuwanie metody implementacji do zapisu.

Dispose()

Źródło:
RateLimiter.cs

Usuwa element RateLimiter. Spowoduje to ukończenie wszystkich przejęć w kolejce z dzierżawą, która zakończyła się niepowodzeniem.

public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy

Dispose(Boolean)

Źródło:
RateLimiter.cs

Usuwanie metody implementacji do zapisu.

protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Dotyczy