ParameterCollection.SetDirtyObject(Object) Metoda

Definicja

Oznacza określony Parameter obiekt jako zmieniony od ostatniego ładowania lub zapisywania ze stanu widoku.

protected:
 override void SetDirtyObject(System::Object ^ o);
protected override void SetDirtyObject (object o);
override this.SetDirtyObject : obj -> unit
Protected Overrides Sub SetDirtyObject (o As Object)

Parametry

o
Object

Znak Parameter do oznaczania jako zmieniony od ostatniego ładowania lub zapisywania ze stanu widoku.

Uwagi

Metoda SetDirtyObject jest funkcją pomocnika, która służy do oznaczania Parameter obiektu jako zmienionego od ostatniego ładowania lub zapisywania ze stanu widoku.

Uwaga

Ta metoda jest używana tylko przez deweloperów sterujących.

Dotyczy