UpdateSourceTrigger Wyliczenie

Definicja

Opisuje czas aktualizacji źródła powiązania.

public enum class UpdateSourceTrigger
public enum UpdateSourceTrigger
type UpdateSourceTrigger = 
Public Enum UpdateSourceTrigger
Dziedziczenie
UpdateSourceTrigger

Pola

Default 0

Wartość domyślna UpdateSourceTrigger właściwości docelowej powiązania. Wartość domyślna dla większości właściwości zależności to PropertyChanged, a Text właściwość ma wartość LostFocusdomyślną .

Explicit 3

Aktualizuje źródło powiązania tylko wtedy, gdy wywołujesz metodę UpdateSource() .

LostFocus 2

Aktualizuje źródło powiązania za każdym razem, gdy element docelowy powiązania traci fokus.

PropertyChanged 1

Natychmiast aktualizuje źródło powiązania za każdym razem, gdy zmienia się właściwość docelowa powiązania.

Uwagi

Programowym sposobem określenia wartości domyślnej UpdateSourceTrigger właściwości zależności jest pobranie metadanych właściwości za pomocą metody DependencyProperty.GetMetadata, a następnie sprawdzenie wartości FrameworkPropertyMetadata.DefaultUpdateSourceTrigger właściwości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Binding.UpdateSourceTrigger.

Dotyczy

Zobacz też