FontStretches.SemiCondensed Właściwość

Definicja

Określa częściowo skondensowany FontStretchelement .

public:
 static property System::Windows::FontStretch SemiCondensed { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch SemiCondensed { get; }
member this.SemiCondensed : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property SemiCondensed As FontStretch

Wartość właściwości

FontStretch

Wartość reprezentująca częściowo skondensowaną FontStretchwartość .

Uwagi

SemiCondensed reprezentuje 87,5% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.

Dotyczy