Application.LeaveThreadModal Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy aplikacja ma opuścić stan modalny.

public:
 static event EventHandler ^ LeaveThreadModal;
public static event EventHandler LeaveThreadModal;
public static event EventHandler? LeaveThreadModal;
member this.LeaveThreadModal : EventHandler 
Public Shared Custom Event LeaveThreadModal As EventHandler 

Typ zdarzenia

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano użycie tego elementu członkowskiego. W tym przykładzie program obsługi zdarzeń zgłasza wystąpienie LeaveThreadModal zdarzenia. Ten raport pomaga dowiedzieć się, kiedy wystąpi zdarzenie, i może pomóc w debugowaniu. Aby zgłosić wiele zdarzeń lub często występujących zdarzeń, rozważ zastąpienie MessageBox.Show komunikatu ciągiem Console.WriteLine lub dołączenie go do wielowierszowego TextBoxelementu .

Aby uruchomić przykładowy kod, wklej go w Windows Forms i upewnij się, że program obsługi zdarzeń jest skojarzony ze zdarzeniemLeaveThreadModal.

private void Application_LeaveThreadModal(Object sender, EventArgs e) {

   MessageBox.Show("You are in the Application.LeaveThreadModal event.");
}
Private Sub Application_LeaveThreadModal(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

    MessageBox.Show("You are in the Application.LeaveThreadModal event.")

End Sub

Uwagi

Przestroga

Ponieważ jest to zdarzenie statyczne, należy odłączyć programy obsługi zdarzeń, gdy aplikacja zostanie usunięta, lub spowoduje to przecieki pamięci.

Dotyczy