IMessageFilter Interfejs

Definicja

Definiuje interfejs filtru komunikatów.

public interface class IMessageFilter
public interface IMessageFilter
type IMessageFilter = interface
Public Interface IMessageFilter
Pochodne

Uwagi

Ten interfejs umożliwia aplikacji przechwytywanie komunikatu przed wysłaniem go do kontrolki lub formularza.

Klasa, która implementuje IMessageFilter interfejs, można dodać do pompy komunikatów aplikacji, aby odfiltrować komunikat lub wykonać inne operacje przed wysłaniem komunikatu do formularza lub kontrolki. Aby dodać filtr komunikatów do pompy komunikatów aplikacji, użyj AddMessageFilter metody w Application klasie .

Metody

PreFilterMessage(Message)

Filtruje komunikat przed wysłaniem.

Dotyczy

Zobacz też