FrameworkElement.GetBindingExpression(DependencyProperty) Metoda

Definicja

Zwraca wartość BindingExpression reprezentującą powiązanie dla określonej właściwości.

public:
 System::Windows::Data::BindingExpression ^ GetBindingExpression(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
public System.Windows.Data.BindingExpression GetBindingExpression (System.Windows.DependencyProperty dp);
member this.GetBindingExpression : System.Windows.DependencyProperty -> System.Windows.Data.BindingExpression
Public Function GetBindingExpression (dp As DependencyProperty) As BindingExpression

Parametry

dp
DependencyProperty

Element docelowy DependencyProperty umożliwiający pobranie powiązania z.

Zwraca

BindingExpression

Jeśli właściwość docelowa BindingExpression ma aktywne powiązanie; w przeciwnym razie zwraca wartość null.

Uwagi

Sprawdzanie wartości zwracanej dla null elementu jest techniką, której można użyć do określenia, czy właściwość ma aktywne powiązanie.

Ta metoda jest naprawdę tylko wygodną otoką wokół BindingOperations.GetBindingExpression metody. GetBindingExpression przekazuje bieżące wystąpienie i dp parametr do BindingOperations.GetBindingExpression.

Dotyczy

Zobacz też