Key Wyliczenie

Definicja

Określa możliwe wartości klawiszy na klawiaturze.

public enum class Key
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Input.KeyConverter))]
public enum Key
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Input.KeyConverter))>]
type Key = 
Public Enum Key
Dziedziczenie
Atrybuty

Pola

A 44

Klucz A.

AbntC1 147

Klucz ABNT_C1 (brazylijski).

AbntC2 148

Klucz ABNT_C2 (Brazylijski).

Add 85

Dodaj klucz.

Apps 72

Klawisz aplikacji (Microsoft Natural Keyboard). Znany również jako klucz menu, ponieważ wyświetla menu kontekstowe specyficzne dla aplikacji.

Attn 163

Klucz ATTN.

B 45

Klucz B.

Back 2

Klucz Backspace.

BrowserBack 122

Klucz wstecz przeglądarki.

BrowserFavorites 127

Klucz Ulubione przeglądarki.

BrowserForward 123

Klucz przekazywania w przeglądarce.

BrowserHome 128

Klucz główny przeglądarki.

BrowserRefresh 124

Klucz odświeżania przeglądarki.

BrowserSearch 126

Klucz wyszukiwania przeglądarki.

BrowserStop 125

Klucz zatrzymania przeglądarki.

C 46

Klucz C.

Cancel 1

Klucz Anuluj.

Capital 8

Klawisz Caps Lock.

CapsLock 8

Klawisz Caps Lock.

Clear 5

Wyczyść klucz.

CrSel 164

Klucz CRSEL.

D 47

Klucz D.

D0 34

Klucz 0 (zero).

D1 35

Klucz 1 (jeden).

D2 36

Klucz 2.

D3 37

Klucz 3.

D4 38

Klucz 4.

D5 39

Klucz 5.

D6 40

Klucz 6.

D7 41

Klucz 7.

D8 42

Klucz 8.

D9 43

Klucz 9.

DbeAlphanumeric 157

Klucz DBE_ALPHANUMERIC.

DbeCodeInput 167

Klucz DBE_CODEINPUT.

DbeDbcsChar 161

Klucz DBE_DBCSCHAR.

DbeDetermineString 169

Klucz DBE_DETERMINESTRING.

DbeEnterDialogConversionMode 170

Klucz DBE_ENTERDLGCONVERSIONMODE.

DbeEnterImeConfigureMode 165

Klucz DBE_ENTERIMECONFIGMODE.

DbeEnterWordRegisterMode 164

Klucz DBE_ENTERWORDREGISTERMODE.

DbeFlushString 166

Klucz DBE_FLUSHSTRING.

DbeHiragana 159

Klucz DBE_HIRAGANA.

DbeKatakana 158

Klucz DBE_KATAKANA.

DbeNoCodeInput 168

Klucz DBE_NOCODEINPUT.

DbeNoRoman 163

Klucz DBE_NOROMAN.

DbeRoman 162

Klucz DBE_ROMAN.

DbeSbcsChar 160

Klucz DBE_SBCSCHAR.

DeadCharProcessed 172

Klucz jest używany z innym kluczem do utworzenia pojedynczego połączonego znaku.

Decimal 88

Klucz dziesiętny.

Delete 32

Klucz Usuń.

Divide 89

Klucz Podziel.

Down 26

Klawisz strzałki w dół.

E 48

Klucz E.

End 21

Klucz końcowy.

Enter 6

Klawisz Enter.

EraseEof 166

Klucz ERASE EOF.

Escape 13

Klucz ESC.

Execute 29

Klucz Wykonania.

ExSel 165

Klucz EXSEL.

F 49

Klawisz F.

F1 90

Klawisz F1.

F10 99

Klucz F10.

F11 100

Klucz F11.

F12 101

Klucz F12.

F13 102

Klucz F13.

F14 103

Klucz F14.

F15 104

Klawisz F15.

F16 105

Klawisz F16.

F17 106

Klucz F17.

F18 107

Klawisz F18.

F19 108

Klucz F19.

F2 91

Klucz F2.

F20 109

Klucz F20.

F21 110

Klucz F21.

F22 111

Klucz F22.

F23 112

Klucz F23.

F24 113

Klucz F24.

F3 92

Klawisz F3.

F4 93

Klucz F4.

F5 94

Klawisz F5.

F6 95

Klawisz F6.

F7 96

Klawisz F7.

F8 97

Klawisz F8.

F9 98

Klawisz F9.

FinalMode 11

Klucz trybu końcowego IME.

G 50

Klucz G.

H 51

Klucz H.

HangulMode 9

Klucz trybu hangul IME.

HanjaMode 12

Klucz trybu IME Hanja.

Help 33

Klucz pomocy.

Home 22

Klucz główny.

I 52

Klucz I.

ImeAccept 16

Klucz akceptując protokół IME.

ImeConvert 14

Klucz konwersji IME.

ImeModeChange 17

Żądanie zmiany trybu IME.

ImeNonConvert 15

Klucz niekonwertowy IME.

ImeProcessed 155

Specjalny klucz maskujący rzeczywisty klucz przetwarzany przez protokół IME.

Insert 31

Wstaw klucz.

J 53

Klucz J.

JunjaMode 10

Klucz trybu IME Junja.

K 54

Klucz K.

KanaMode 9

Klucz trybu kana IME.

KanjiMode 12

Klucz trybu IME Kanji.

L 55

Klucz L.

LaunchApplication1 138

Uruchom klucz Application1.

LaunchApplication2 139

Uruchom klucz Application2.

LaunchMail 136

Uruchom klucz poczty.

Left 23

Klawisz strzałki w lewo.

LeftAlt 120

Lewy klawisz ALT.

LeftCtrl 118

Lewy klawisz CTRL.

LeftShift 116

Lewy klawisz Shift.

LineFeed 4

Klucz kanału wiersza.

LWin 70

Lewy Windows klawisz logo (Microsoft Natural Keyboard).

M 56

Klucz M.

MediaNextTrack 132

Klucz Media Next Track.

MediaPlayPause 135

Klawisz Wstrzymanie odtwarzania multimediów.

MediaPreviousTrack 133

Klucz poprzedniego śledzenia multimediów.

MediaStop 134

Klucz zatrzymania multimediów.

Multiply 84

Klucz mnożenia.

N 57

Klucz N.

Next 20

Klucz stronicu w dół.

NoName 169

Stała zarezerwowana do użytku w przyszłości.

None 0

Nie naciśnięcie klawisza.

NumLock 114

Klucz blokady Num.

NumPad0 74

Klucz 0 na klawiaturze liczbowej.

NumPad1 75

1 klucz na klawiaturze liczbowej.

NumPad2 76

Klucz 2 na klawiaturze liczbowej.

NumPad3 77

3 klucz na klawiaturze liczbowej.

NumPad4 78

4 klucz na klawiaturze liczbowej.

NumPad5 79

5 klawiszy na klawiaturze liczbowej.

NumPad6 80

Klucz 6 na klawiaturze liczbowej.

NumPad7 81

Klucz 7 na klawiaturze liczbowej.

NumPad8 82

Klucz 8 na klawiaturze liczbowej.

NumPad9 83

Klucz 9 na klawiaturze liczbowej.

O 58

Klucz O.

Oem1 140

Klucz OEM 1.

Oem102 154

Klucz OEM 102.

Oem2 145

Klucz OEM 2.

Oem3 146

Klucz OEM 3.

Oem4 149

Klucz OEM 4.

Oem5 150

Klucz OEM 5.

Oem6 151

Klucz OEM 6.

Oem7 152

Klucz OEM 7.

Oem8 153

Klucz OEM 8.

OemAttn 157

Klucz OEM ATTN.

OemAuto 160

Klucz AUTO OEM.

OemBackslash 154

Klawisz ukośnika odwrotnego OEM.

OemBackTab 162

Klucz BACKTAB OEM.

OemClear 171

Klucz OEM Clear.

OemCloseBrackets 151

Klucz nawiasów zamykanych producenta OEM.

OemComma 142

Klucz przecinka OEM.

OemCopy 159

Klucz KOPIOWANIa OEM.

OemEnlw 161

Klucz ENLW OEM.

OemFinish 158

Klucz OEM FINISH.

OemMinus 143

Klucz OEM Minus.

OemOpenBrackets 149

Klucz OEM Open Brackets.

OemPeriod 144

Klucz okresu OEM.

OemPipe 150

Klucz potoku OEM.

OemPlus 141

Klucz dodawania OEM.

OemQuestion 145

Klucz pytania OEM.

OemQuotes 152

Klucz cudzysłowów OEM.

OemSemicolon 140

Klucz średnik OEM.

OemTilde 146

Klucz OEM Tilde.

P 59

Klucz P.

Pa1 170

Klucz PA1.

PageDown 20

Klucz stronicu w dół.

PageUp 19

Klucz strony w górę.

Pause 7

Wstrzymywanie klucza.

Play 167

Klucz PLAY.

Print 28

Klucz wydruku.

PrintScreen 30

Klucz ekranu wydruku.

Prior 19

Klucz strony w górę.

Q 60

Klucz Q.

R 61

Klucz języka R.

Return 6

Klucz zwracany.

Right 25

Klawisz strzałki w prawo.

RightAlt 121

Prawy klawisz ALT.

RightCtrl 119

Prawy klawisz CTRL.

RightShift 117

Prawy klawisz Shift.

RWin 71

Prawy Windows klawisz logo (Microsoft Natural Keyboard).

S 62

Klucz S.

Scroll 115

Klawisz Blokada przewijania.

Select 27

Wybierz klucz.

SelectMedia 137

Wybierz klucz nośnika.

Separator 86

Klucz separatora.

Sleep 73

Klucz uśpienia komputera.

Snapshot 30

Klucz ekranu wydruku.

Space 18

Klucz paska spacji.

Subtract 87

Klucz odejmowy.

System 156

Specjalny klucz maskujący prawdziwy klucz przetwarzany jako klucz systemowy.

T 63

Klucz T.

Tab 3

Klawisz Tab.

U 64

Klucz U.

Up 24

Klawisz strzałki w górę.

V 65

Klucz V.

VolumeDown 130

Klawisz woluminu w dół.

VolumeMute 129

Klucz wyciszenia woluminu.

VolumeUp 131

Klucz woluminu w górę.

W 66

Klucz W.

X 67

Klucz X.

Y 68

Klucz Y.

Z 69

Klucz Z.

Zoom 168

Klawisz ZOOM.

Uwagi

Informacje dotyczące kluczowych danych wejściowych można uzyskać na kilka różnych sposobów w systemie WPF. Zdarzenia związane z kluczami, takie jak KeyDown i KeyUp, dostarczają kluczowych informacji o stanie za pośrednictwem KeyEventArgs obiektu przekazanego do procedury obsługi zdarzeń. Informacje o stanie klucza można również uzyskać za pomocą metod statycznych w Keyboard klasie, takich jak IsKeyUp i GetKeyStates. Klasa Keyboard zgłasza bieżący stan klawiatury.

Dotyczy

Zobacz też