RepeatBehavior.ToString Metoda

Definicja

Zwraca reprezentację ciągu tego RepeatBehavior wystąpienia.

Przeciążenia

ToString()

Zwraca reprezentację ciągu tego RepeatBehavior wystąpienia.

ToString(IFormatProvider)

Zwraca reprezentację ciągu tego RepeatBehavior wystąpienia w określonym formacie.

ToString()

Zwraca reprezentację ciągu tego RepeatBehavior wystąpienia.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu tego wystąpienia.

Dotyczy

ToString(IFormatProvider)

Zwraca reprezentację ciągu tego RepeatBehavior wystąpienia w określonym formacie.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ formatProvider);
public string ToString (IFormatProvider formatProvider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (formatProvider As IFormatProvider) As String

Parametry

formatProvider
IFormatProvider

Format używany do konstruowania wartości zwracanej.

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu tego wystąpienia.

Dotyczy