Udostępnij za pośrednictwem


Jak sprawdzić, czy platforma .NET jest już zainstalowana

W tym artykule pokazano, jak sprawdzić, które wersje środowiska uruchomieniowego platformy .NET i zestawu SDK są zainstalowane na komputerze. Jeśli masz zintegrowane środowisko programistyczne, takie jak Visual Studio, być może platforma .NET została już zainstalowana.

Zainstalowanie zestawu SDK instaluje odpowiednie środowisko uruchomieniowe.

Jeśli jakiekolwiek polecenie w tym artykule nie powiedzie się, nie masz zainstalowanego środowiska uruchomieniowego ani zestawu SDK. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuły dotyczące instalacji dla systemów Windows, macOS lub Linux.

Sprawdzanie wersji zestawu SDK

Zobaczysz, które wersje zestawu .NET SDK są obecnie instalowane w terminalu. Otwórz terminal i uruchom następujące polecenie.

dotnet --list-sdks

Dane wyjściowe są podobne do poniższych.

3.1.424 [C:\program files\dotnet\sdk]
5.0.100 [C:\program files\dotnet\sdk]
6.0.402 [C:\program files\dotnet\sdk]
7.0.404 [C:\program files\dotnet\sdk]
8.0.100 [C:\program files\dotnet\sdk]
3.1.424 [/home/user/dotnet/sdk]
5.0.100 [/home/user/dotnet/sdk]
6.0.402 [/home/user/dotnet/sdk]
7.0.404 [/home/user/dotnet/sdk]
8.0.100 [/home/user/dotnet/sdk]
3.1.424 [/usr/local/share/dotnet/sdk]
5.0.100 [/usr/local/share/dotnet/sdk]
6.0.402 [/usr/local/share/dotnet/sdk]
7.0.404 [/usr/local/share/dotnet/sdk]
8.0.100 [/usr/local/share/dotnet/sdk]

Sprawdzanie wersji środowiska uruchomieniowego

Zobaczysz, które wersje środowiska uruchomieniowego platformy .NET są obecnie zainstalowane za pomocą następującego polecenia.

dotnet --list-runtimes

Dane wyjściowe są podobne do poniższych.

Microsoft.AspNetCore.App 3.1.30 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.10 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 7.0.5 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 8.0.0 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 3.1.30 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 5.0.17 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.10 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 7.0.5 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 8.0.0 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 3.1.30 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 6.0.10 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 7.0.5 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.WindowsDesktop.App 8.0.0 [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App]
Microsoft.AspNetCore.All 2.1.7 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.All]
Microsoft.AspNetCore.All 2.1.13 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.All]
Microsoft.AspNetCore.App 2.1.7 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 2.1.13 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 3.1.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 5.0.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.1.7 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.1.13 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 3.1.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 5.0.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 7.0.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 8.0.0 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.AspNetCore.All 2.1.7 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.All]
Microsoft.AspNetCore.All 2.1.13 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.All]
Microsoft.AspNetCore.App 2.1.7 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 2.1.13 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 3.1.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 5.0.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.1.7 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 2.1.13 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 3.1.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 5.0.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 7.0.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 8.0.0 [/usr/local/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]

Sprawdzanie folderów instalacji

Możliwe, że platforma .NET jest zainstalowana, ale nie jest dodawana do zmiennej PATH dla twojego systemu operacyjnego lub profilu użytkownika. W takim przypadku polecenia z poprzednich sekcji mogą nie działać. Alternatywnie możesz sprawdzić, czy istnieją foldery instalacyjne platformy .NET.

Podczas instalowania platformy .NET z instalatora lub skryptu jest on instalowany w folderze standardowym. W dużej mierze instalator lub skrypt używany do instalowania platformy .NET umożliwia instalację w innym folderze. Jeśli zdecydujesz się zainstalować w innym folderze, dostosuj początek ścieżki folderu.

 • dotnet wykonywalny
  C:\program files\dotnet\dotnet.exe

 • Zestaw SDK platformy .NET
  C:\program files\dotnet\sdk\{version}\

 • Środowisko uruchomieniowe platformy .NET
  C:\program files\dotnet\shared\{runtime-type}\{version}\

 • dotnet wykonywalny
  /home/user/.dotnet/dotnet
  /usr/lib/dotnet/dotnet
  /usr/share/dotnet/dotnet\

 • Zestaw SDK platformy .NET
  /home/user/.dotnet/sdk/{version}/
  /usr/lib/dotnet/sdk/{version}/
  /usr/share/dotnet/sdk/{version}/\

 • Środowisko uruchomieniowe platformy .NET
  /home/user/.dotnet/shared/{runtime-type}/{version}/
  /usr/lib/dotnet/shared/{runtime-type}/{version}/
  /usr/share/dotnet/shared/{runtime-type}/{version}/\

 • dotnet wykonywalny
  /usr/local/share/dotnet/dotnet

 • Zestaw SDK platformy .NET
  /usr/local/share/dotnet/sdk/{version}/

 • Środowisko uruchomieniowe platformy .NET
  /usr/local/share/dotnet/shared/{runtime-type}/{version}/

Więcej informacji

Można wyświetlić zarówno wersje zestawu SDK, jak i wersje środowiska uruchomieniowego za pomocą polecenia dotnet --info. Uzyskasz również inne informacje dotyczące środowiska, takie jak wersja systemu operacyjnego i identyfikator środowiska uruchomieniowego (RID).

Następne kroki

Zobacz też