Udostępnij za pośrednictwem


Instalowanie zestawu .NET SDK lub środowiska uruchomieniowego platformy .NET w usłudze Fedora

Platforma .NET jest obsługiwana w usłudze Fedora i w tym artykule opisano sposób instalowania platformy .NET w usłudze Fedora. Gdy wersja Fedora nie jest obsługiwana, platforma .NET nie jest już obsługiwana w tej wersji.

Zainstaluj zestaw SDK (obejmujący środowisko uruchomieniowe), jeśli chcesz tworzyć aplikacje platformy .NET. Lub, jeśli potrzebujesz tylko uruchamiać aplikacje, zainstaluj środowisko uruchomieniowe. Jeśli instalujesz środowisko uruchomieniowe, zalecamy zainstalowanie środowiska uruchomieniowego ASP.NET Core, ponieważ obejmuje zarówno środowiska uruchomieniowe platformy .NET, jak i ASP.NET Core.

dotnet --list-sdks Użyj poleceń idotnet --list-runtimes, aby zobaczyć, które wersje są zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak sprawdzić, czy platforma .NET jest już zainstalowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania platformy .NET bez menedżera pakietów, zobacz jeden z następujących artykułów:

Obsługiwane dystrybucje

Poniższa tabela zawiera listę aktualnie obsługiwanych wersji platformy .NET i obsługiwanych wersji programu Fedora. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca wsparcia lub wersja usługi Fedora osiągnie koniec życia.

Fedora .NET
40 8.0, 6.0
39 8.0, 6.0

Następujące wersje platformy .NET nie są ❌ już obsługiwane:

 • .NET 7
 • .NET 5
 • .NET Core 3.1
 • .NET Core 3.0
 • .NET Core 2.2
 • .NET Core 2.1
 • .NET Core 2.0

Instalowanie platformy .NET 8

Instalacja zestawu SDK

Zestaw .NET SDK umożliwia tworzenie aplikacji za pomocą platformy .NET. Jeśli zainstalujesz zestaw .NET SDK, nie musisz instalować odpowiedniego środowiska uruchomieniowego. Aby zainstalować zestaw .NET SDK, uruchom następujące polecenie:

sudo dnf install dotnet-sdk-8.0

Aby dowiedzieć się, jak używać interfejsu wiersza polecenia platformy .NET, zobacz Omówienie interfejsu wiersza polecenia platformy .NET.

Instalowanie środowiska uruchomieniowego

Środowisko uruchomieniowe platformy ASP.NET Core umożliwia uruchamianie aplikacji wykonanych z platformą .NET, które nie udostępniały środowiska uruchomieniowego. Następujące polecenie instaluje środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core, które jest najbardziej zgodnym środowiskiem uruchomieniowym dla platformy .NET. W terminalu uruchom następujące polecenie:

sudo dnf install aspnetcore-runtime-8.0

Alternatywą dla środowiska uruchomieniowego platformy ASP.NET Core jest zainstalowanie środowiska uruchomieniowego platformy .NET, które nie obejmuje obsługi ASP.NET Core: zastąp aspnetcore-runtime-8.0 w poprzednim poleceniu poleceniem :dotnet-runtime-8.0

sudo dnf install dotnet-runtime-8.0

Aby dowiedzieć się, jak używać interfejsu wiersza polecenia platformy .NET, zobacz Omówienie interfejsu wiersza polecenia platformy .NET.

Instalowanie platformy .NET 6

Instalacja zestawu SDK

Zestaw .NET SDK umożliwia tworzenie aplikacji za pomocą platformy .NET. Jeśli zainstalujesz zestaw .NET SDK, nie musisz instalować odpowiedniego środowiska uruchomieniowego. Aby zainstalować zestaw .NET SDK, uruchom następujące polecenie:

sudo dnf install dotnet-sdk-6.0

Aby dowiedzieć się, jak używać interfejsu wiersza polecenia platformy .NET, zobacz Omówienie interfejsu wiersza polecenia platformy .NET.

Instalowanie środowiska uruchomieniowego

Środowisko uruchomieniowe platformy ASP.NET Core umożliwia uruchamianie aplikacji wykonanych z platformą .NET, które nie udostępniały środowiska uruchomieniowego. Następujące polecenie instaluje środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core, które jest najbardziej zgodnym środowiskiem uruchomieniowym dla platformy .NET. W terminalu uruchom następujące polecenie:

sudo dnf install aspnetcore-runtime-6.0

Alternatywą dla środowiska uruchomieniowego platformy ASP.NET Core jest zainstalowanie środowiska uruchomieniowego platformy .NET, które nie obejmuje obsługi ASP.NET Core: zastąp aspnetcore-runtime-6.0 w poprzednim poleceniu poleceniem :dotnet-runtime-6.0

sudo dnf install dotnet-runtime-6.0

Aby dowiedzieć się, jak używać interfejsu wiersza polecenia platformy .NET, zobacz Omówienie interfejsu wiersza polecenia platformy .NET.

Instalowanie wersji zapoznawczych

Wersje wersji zapoznawczej i wersji platformy .NET nie są dostępne w repozytoriach pakietów. Możesz zainstalować wersje zapoznawcze i kandydatów do wydania platformy .NET w jeden z następujących sposobów:

Usuwanie wersji zapoznawczych

W przypadku korzystania z menedżera pakietów do zarządzania instalacją platformy .NET może wystąpić konflikt, jeśli wcześniej zainstalowano wersję zapoznawcza. Menedżer pakietów może interpretować wydanie inne niż wersja zapoznawcza jako starszą wersję platformy .NET. Aby zainstalować wersję inną niż wersja zapoznawcza, najpierw odinstaluj wersje zapoznawcza. Aby uzyskać więcej informacji na temat odinstalowywania platformy .NET, zobacz Jak usunąć środowisko uruchomieniowe platformy .NET i zestaw SDK.

Zależności

Podczas instalowania za pomocą menedżera pakietów te biblioteki są instalowane. Jeśli jednak ręcznie zainstalujesz platformę .NET lub opublikujesz aplikację samodzielną, musisz upewnić się, że te biblioteki są zainstalowane:

 • krb5-libs
 • libicu
 • openssl-libs
 • zlib

Jeśli docelowa wersja środowiska uruchomieniowego OpenSSL to 1.1 lub nowsza, należy zainstalować program compat-openssl10.

Zależności można zainstalować za yum install pomocą polecenia . Poniższy fragment kodu przedstawia instalowanie libicu biblioteki:

sudo yum install libicu

Aby uzyskać więcej informacji na temat zależności, zobacz Samodzielne aplikacje systemu Linux.

Jeśli aplikacja .NET używa zestawu System.Drawing.Common , konieczne będzie również zainstalowanie biblioteki libgdiplus. Ponieważ system.Drawing.Common nie jest już obsługiwany w systemie Linux, działa to tylko na platformie .NET 6 i wymaga ustawienia przełącznika System.Drawing.EnableUnixSupport konfiguracji środowiska uruchomieniowego.

Najnowszą wersję biblioteki libgdiplus można zainstalować, dodając repozytorium Mono do systemu.

Instalowanie w starszych dystrybucjach

Starsze wersje fedora nie zawierają platformy .NET w domyślnych repozytoriach pakietów. Możesz zainstalować platformę .NET za pomocą skryptu dotnet-install.sh lub użyć repozytorium firmy Microsoft do zainstalowania platformy .NET:

 1. Najpierw dodaj klucz podpisywania firmy Microsoft do listy zaufanych kluczy.

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Następnie dodaj repozytorium pakietów firmy Microsoft. Źródło repozytorium jest oparte na twojej wersji programu Fedora.

  Wersja fedora Repozytorium pakietów
  36 https://packages.microsoft.com/config/fedora/36/prod.repo
  35 https://packages.microsoft.com/config/fedora/35/prod.repo
  34 https://packages.microsoft.com/config/fedora/34/prod.repo
  33 https://packages.microsoft.com/config/fedora/33/prod.repo
  32 https://packages.microsoft.com/config/fedora/32/prod.repo
  31 https://packages.microsoft.com/config/fedora/31/prod.repo
  30 https://packages.microsoft.com/config/fedora/30/prod.repo
  29 https://packages.microsoft.com/config/fedora/29/prod.repo
  28 https://packages.microsoft.com/config/fedora/28/prod.repo
  27 https://packages.microsoft.com/config/fedora/27/prod.repo
  sudo wget -O /etc/yum.repos.d/microsoft-prod.repo https://packages.microsoft.com/config/fedora/31/prod.repo
  
 3. Użyj polecenia , sudo dnf install aby zainstalować pakiet .NET.

Jak zainstalować inne wersje

Wszystkie wersje platformy .NET są dostępne do pobrania na https://dotnet.microsoft.com/download/dotnetstronie , ale wymagają ręcznej instalacji. Możesz spróbować użyć menedżera pakietów, aby zainstalować inną wersję platformy .NET. Jednak żądana wersja może nie być dostępna.

Pakiety dodane do kanałów informacyjnych menedżera pakietów mają nazwę w formacie hackable, na przykład: {product}-{type}-{version}.

 • produkt
  Typ produktu .NET do zainstalowania. Prawidłowe opcje to:

  • dotnet
  • aspnetcore
 • type
  Wybiera zestaw SDK lub środowisko uruchomieniowe. Prawidłowe opcje to:

  • sdk (dostępne tylko dla produktu dotnet )
  • runtime
 • version
  Wersja zestawu SDK lub środowiska uruchomieniowego do zainstalowania. Prawidłowe opcje to dowolna wydana wersja, taka jak:

  • 8.0
  • 6.0
  • 3.1
  • 2.1

  Możliwe, że zestaw SDK/środowisko uruchomieniowe, które próbujesz pobrać, nie jest dostępne dla dystrybucji systemu Linux. Aby uzyskać listę obsługiwanych dystrybucji, zobacz Instalowanie platformy .NET w systemie Linux.

Przykłady

 • Zainstaluj środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core 8.0: aspnetcore-runtime-8.0
 • Zainstaluj środowisko uruchomieniowe platformy .NET Core 2.1: dotnet-runtime-2.1
 • Zainstaluj zestaw .NET 5 SDK: dotnet-sdk-5.0
 • Zainstaluj zestaw .NET Core 3.1 SDK: dotnet-sdk-3.1

Uwaga

Niektóre pakiety mogą nie być dostępne w dystrybucji systemu Linux.

Brak pakietu

Jeśli kombinacja wersji pakietu nie działa, nie jest dostępna. Na przykład nie ma zestawu ASP.NET Core SDK. Składniki zestawu SDK dla platformy ASP.NET Core są dołączone do zestawu .NET SDK. Wartość aspnetcore-sdk-8.0 jest nieprawidłowa i powinna mieć wartość dotnet-sdk-8.0. Aby uzyskać listę dystrybucji systemu Linux obsługiwanych przez platformę .NET, zobacz .NET dependencies and requirements (Zależności i wymagania dotyczące platformy .NET).

Rozwiązywanie problemów z menedżerem pakietów

Ta sekcja zawiera informacje na temat typowych błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z menedżera pakietów do zainstalowania platformy .NET lub .NET Core.

Nie można odnaleźć pakietu

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania platformy .NET bez menedżera pakietów, zobacz jeden z następujących artykułów:

Nie można pobrać

Podczas instalowania pakietu .NET może zostać wyświetlony błąd podobny do signature verification failed for file 'repomd.xml' from repository 'packages-microsoft-com-prod'. Ogólnie rzecz biorąc, ten błąd oznacza, że kanał informacyjny pakietu dla platformy .NET jest uaktualniany przy użyciu nowszych wersji pakietów i należy spróbować ponownie później. Podczas uaktualniania kanał informacyjny pakietu nie powinien być niedostępny przez więcej niż 2 godziny. Jeśli ten błąd jest stale wyświetlany przez więcej niż 2 godziny, zgłoś problem pod adresem https://github.com/dotnet/core/issues.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów, zobacz Rozwiązywanie problemów fxrz błędami , libhostfxr.soi FrameworkList.xml .

Następne kroki