Typy odwołań (odwołanie w C#)

Istnieją dwa rodzaje typów w języku C#: typy referencyjne i typy wartości. W zmiennych typu referencyjnego są przechowywane odwołania do ich danych (obiekty), a zmienne typu wartości zawierają bezpośrednio swoje dane. W przypadku typów referencyjnych dwie zmienne mogą odwoływać się do jednego obiektu, a więc operacje wykonane na jednej zmiennych mogą mieć wpływ na obiekt, do którego odwołuje się druga zmienna. W przypadku typów wartości każda zmienna ma własną kopię danych i nie jest możliwe, aby operacje na jednej zmiennej wpływały na drugą (z wyjątkiem zmiennych , i parametrówin; zobacz w, ref i out modyfikator parametrów).outref

Do deklarowania typów referencyjnych są używane następujące słowa kluczowe:

W języku C# są także dostępne następujące wbudowane typy referencyjne:

Zobacz też