dokumentacja Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra

Zarządzanie tożsamością Microsoft Entra pomaga chronić, monitorować i przeprowadzać inspekcję dostępu do krytycznych zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu produktywności pracowników.

Przyznawanie użytkownikom uprawnień do ról uprzywilejowanych

Omówienie

Upewnianie się, że użytkownicy widzą zastrzeżenia

Przewodnik z instrukcjami