Dokumentacja ról firmy Microsoft

Kontrola dostępu oparta na rolach firmy Microsoft zarządza dostępem do zasobów firmy Microsoft Entra. Twórz role niestandardowe, przypisuj role korzystające z jednostek administracyjnych w celu ograniczenia zakresu kontroli, przypisuj dostęp aplikacji do grup lub użytkowników, zarządzaj uprawnieniami za pomocą usługi Privileged Identity Management (PIM) lub deleguj uprawnienia do dystrybucji zadań zarządzania tożsamościami.

Wybieranie ról

Przewodnik z instrukcjami

Odwołanie

Lista przypisań ról

Przewodnik z instrukcjami

Przypisywanie ról do grup

Przewodnik z instrukcjami

Zarządzanie zakresem za pomocą jednostek administracyjnych

Przewodnik z instrukcjami