Role obszaru roboczego w usłudze Lakehouse

Role obszaru roboczego definiują, co użytkownik może zrobić za pomocą elementów usługi Microsoft Fabric. Role można przypisać do poszczególnych osób lub grup zabezpieczeń z widoku obszaru roboczego. Zobacz : Nadaj użytkownikom dostęp do obszarów roboczych.

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest dostępna w wersji zapoznawczej.

Użytkownik może być przypisany do następujących ról:

  • Administrator
  • Członek
  • Współautor
  • Przeglądarka

W usłudze Lakehouse użytkownicy z rolami Administracja, Członek i Współautor mogą wykonywać wszystkie operacje CRUD na wszystkich danych. Użytkownik z rolą Osoby przeglądającego może odczytywać tylko dane przechowywane w tabelach przy użyciu punktu końcowego SQL.

Ważne

Podczas uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu punktu końcowego SQL z rolą osoby przeglądającej upewnij się, że zasady dostępu SQL są przyznawane do odczytywania wymaganych tabel.

Następne kroki