Nawiązywanie połączenia z formatem binarnym w przepływach danych

Łącznik formatu binarnego nie jest obecnie obsługiwany w usłudze Dataflow Gen2.

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej. Te informacje odnoszą się do produktu w wersji wstępnej, który może zostać znacząco zmodyfikowany przed jego wydaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych w odniesieniu do informacji podanych tutaj. Zapoznaj się z dokumentacją Azure Data Factory dotyczącą usługi na platformie Azure.

Następne kroki