Omówienie

Microsoft Purview Information Protection

Microsoft Purview Information Protection jest zjednoczeniem usług klasyfikacji, etykietowania i ochrony firmy Microsoft:

  • Ujednolicona administracja jest udostępniana w usługach Microsoft 365, Azure Information Protection, Windows Information Protection i innych usługach firmy Microsoft.
  • Inne firmy mogą używać zestawu MIP SDK do integracji z aplikacjami przy użyciu standardowej, spójnej usługi etykietowania danych i usługi ochrony.

Zestaw SDK usługi Microsoft Information Protection

Zestaw MIP SDK uwidacznia usługi etykietowania i ochrony z centrum zabezpieczeń i zgodności Office 365 do aplikacji i usług innych firm. Deweloperzy mogą używać zestawu SDK do tworzenia natywnej obsługi stosowania etykiet i ochrony plików. Deweloperzy mogą dedukować, jakie akcje powinny być podejmowane w przypadku wykrycia określonych etykiet, oraz analizować na podstawie informacji zaszyfrowanych za pomocą usługi MIP.

Etykiety i ochrona stosowane do informacji w pakiecie usług firmy Microsoft są spójne. Spójność umożliwia aplikacjom i usługom obsługującym protokół MIP odczytywanie i zapisywanie etykiet w typowy, przewidywalny sposób.

Ogólne przypadki użycia zestawu MIP SDK obejmują:

  • Aplikacja biznesowa, która stosuje etykiety klasyfikacji do plików podczas eksportowania.
  • Aplikacja projektowa CAD/CAM zapewnia natywną obsługę etykietowania Microsoft Purview Information Protection.
  • Broker zabezpieczeń dostępu do chmury lub rozwiązanie do zapobiegania utracie danych za pośrednictwem danych zaszyfrowanych za pomocą usługi Azure Information Protection.

Aby uzyskać bardziej wyczerpującą listę, zapoznaj się z pojęciami dotyczącymi interfejsu API.

Zestaw MIP SDK jest obsługiwany na następujących platformach:

System operacyjny Wersje Pobieranie Uwagi
Ubuntu 18.04 C++ tar.gz
Java (wersja zapoznawcza) tar.gz
NuGet platformy .NET Core (wersja zapoznawcza)
Ubuntu 20.04 C++ tar.gz
Java (wersja zapoznawcza) tar.gz
NuGet platformy .NET Core (wersja zapoznawcza)
RedHat Enterprise Linux 7 i 8 C++ tar.gz
Debian 9 i 10 C++ tar.gz
macOS Wszystkie obsługiwane wersje .zipjęzyka C++ Programowanie w środowisku Xcode wymaga co najmniej 13 wersji.
Windows Wszystkie obsługiwane wersje, 32/64-bitowe C++/.NET Framework 4.6 .zip
C++/.NET NuGet
.zipJava (wersja zapoznawcza)
Android 9.0 i nowsze .zipjęzyka C++ Tylko zestawy SDK ochrony i zasad.
iOS Wszystkie obsługiwane wersje .zipjęzyka C++ Tylko zestawy SDK ochrony i zasad.

Następne kroki

Teraz możesz rozpocząć pracę z zestawem SDK. Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest wykonanie kroków konfiguracji i konfiguracji zestawu MIP SDK. Te kroki zapewnią prawidłowe skonfigurowanie subskrypcji platformy Microsoft 365 i maszyny klienckiej.