Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Microsoft Azure

Pierwotnie opublikowane: 6 czerwca 2016 r.
Zaktualizowano: 1 września 2021 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Oprogramowanie firmy Microsoft obsługiwane przez usługę Azure Virtual Machines (Infrastruktura jako usługa) jest zgodne z istniejącą fazą podstawowej i rozszerzonej pomocy technicznej w ramach zasad stałych.

Wszystkie inne usługi platformy Azure są zgodne z zasadami nowoczesnego cyklu życia

Jakie są zasady dotyczące zestawów SDK Azure?

Firma Microsoft przekaże powiadomienie na 12 miesięcy przed wycofaniem zestawu SDK w celu zapewnienia płynnego przejścia do obsługiwanej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wskazówki dotyczące obsługi zestawu SDK.

Jakie są zasady dotyczące usług Azure w chmurze (wsparcie klasyczne i dodatkowe)?

System operacyjny gościa

Usługi Microsoft Azure Cloud Services będą obsługiwać nie mniej niż dwie najnowsze rodziny systemów operacyjnych gości do wdrażania nowych usług w chmurze. Firma Microsoft powiadomi o tym 12 miesięcy przed wycofaniem rodziny systemu operacyjnego gościa, aby ułatwić przejście do obsługiwanej rodziny systemu operacyjnego gościa. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych rodzin systemu operacyjnego gościa, zapoznaj się z artykułem wersje systemu operacyjnego gościa dla platformy Microsoft Azure i macierzą zgodności zestawu SDK.

Azure SDK

Zasady zestawu SDK platformy Microsoft Azure obejmują narzędzia do tworzenia zestawu Microsoft Azure SDK, interfejsy API REST, biblioteki klientów, narzędzia wiersza poleceń, emulatory obliczeniowe & magazynowe oraz narzędzia platformy Azure dla programu Microsoft Visual Studio.

Usługi Microsoft Azure Cloud Services będą obsługiwać nie mniej niż dwie najnowsze wersje zestawu SDK do wdrażania nowych usług w chmurze. Firma Microsoft przekaże powiadomienie na 12 miesięcy przed wycofaniem zestawu SDK w celu zapewnienia płynnego przejścia do obsługiwanej wersji.