Dynamics AX 2012 R3

Program Dynamics AX 2012 R3 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Dynamics AX 2012 R3 2014-08-01T00:00:00.000-08:00 2021-10-12T22:59:59.999-08:00 2023-01-10T22:59:59.999-08:00

Uwaga

Wsparcie podstawowe i dodatkowe zostało rozszerzone zgodnie z przedstawionymi informacjami.