Program Exchange Server 2016

Program Exchange Server 2016 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Enterprise, Standard

Daty pomocy technicznej są wyświetlane w pacyficznej strefie czasowej (PT) — Redmond, WA, USA.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Program Exchange Server 2016 2015-10-01T00:00:00.000-08:00 2020-10-13T22:59:59.999-08:00 2025-10-14T22:59:59.999-08:00

Edycje

  • Enterprise
  • Standard