Uzyskiwanie obsługi analizy punktów końcowych

Microsoft zapewnia globalną obsługę techniczną, przedsprzedażową, rozliczeń i subskrypcji na potrzeby analizy punktów końcowych. Pomoc techniczna jest dostępna zarówno online, jak i telefonicznie dla płatnych i próbnych subskrypcji. Pomoc techniczna online jest dostępna w języku angielskim i japońskim. Pomoc techniczna dla telefonów i obsługa rozliczeń online są dostępne w dodatkowych językach.

Przed skontaktowaniem się z pomoc techniczna firmy Microsoft najpierw przejrzyj następujące artykuły:

Pomoc i obsługa techniczna

Aby poprosić o pomoc dotyczącą analizy punktów końcowych, użyj opcji Pomoc i obsługa techniczna w portalu w obszarze Rozwiązywanie problemów i obsługa techniczna. Ta akcja powoduje utworzenie biletu pomocy technicznej online na potrzeby analizy punktów końcowych. Aby utworzyć zdarzenie pomocy technicznej i zarządzać nimi, konto musi mieć rolę usługi Azure Active Directory (Azure AD), która obejmuje akcję microsoft.office365.supportTickets/tickets/manage. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Role administratora w Azure AD.

Jeśli problem dotyczy szerzej Intune niż tylko analizy punktów końcowych, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule How to get support in Microsoft Endpoint Manager (Jak uzyskać pomoc techniczną w programie Microsoft Endpoint Manager), aby otworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną. W przypadku problemu, który jest szerzej związany z Configuration Manager niż tylko analizą punktów końcowych, przejdź do Microsoft pomocy technicznej, aby otworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną.

Pomoc i obsługa techniczna w programie Microsoft Endpoint Manager

Udostępnianie opinii o produkcie

Aby podzielić się swoją opinią na temat analizy punktów końcowych, wybierz ikonę Wyślij uśmiech w górnej części portalu po prawej stronie. Użyj pola tekstowego, aby przekazać swoją opinię i po zakończeniu wybierz pozycję Prześlij opinię .

Wysyłanie ikony uśmiechu w programie Microsoft Endpoint Manager

Zobacz też