Udostępnij za pośrednictwem


ponowne SQL Server replikacji

W hierarchii obejmującej wiele lokacji Configuration Manager używa replikacji SQL Server do przesyłania danych między lokacjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Replikacja bazy danych.

Użyj poniższego diagramu, aby rozpocząć rozwiązywanie problemów SQL Server ponowną replikacją (ponowne uruchomienie):

Diagram rozwiązywania problemów z ponowną replikacją SQL Server

Zapytania

Na tym diagramie są używane następujące zapytania:

Sprawdzanie, czy lokacja jest w trybie konserwacji

SELECT * FROM ServerData
WHERE Status = 120

Sprawdź, czy ponowna instalacja nie została ukończona dla której grupy replikacji

SELECT * FROM RCM_DrsInitializationTracking
WHERE InitializationStatus NOT IN (6,7)

Sprawdzanie danych globalnych

SELECT * FROM RCM_DrsInitializationTracking dt
INNER JOIN ReplicationData rg
ON dt.ReplicationGroup = rg.ReplicationGroup
WHERE dt.InitializationStatus NOT IN (6,7)
AND rg.ReplicationPattern=N'GLOBAL'

Sprawdzanie danych lokacji

SELECT * FROM RCM_DrsInitializationTracking dt
INNER JOIN ReplicationData rg
ON dt.ReplicationGroup = rg.ReplicationGroup
WHERE dt.InitializationStatus NOT IN (6,7)
AND rg.ReplicationPattern=N'Site'

Następne kroki