Książka elektroniczna: Fuzyjne podejście do tworzenia aplikacji przy użyciu usługi Power Apps

Obraz okładki.

WERSJA 1.0

WYDAWCA

Zespół Microsoft Developer Relations i zespół produktu Power Apps

Dział firmy Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052-6399

Copyright © 2021 Microsoft Corporation

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części zawartości tej książki w dowolnej formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

Ta książka jest dostarczana w „stanie, w jakim jest” i przedstawia poglądy oraz opinie autorów. Zawarte w tej książce poglądy, opinie i informacje, w tym również adresy URL i inne odwołania do witryn sieci web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Niektóre z przykładów zostały zamieszczone w wyłącznie w celach ilustracyjnych i są fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek związku między nimi a elementami rzeczywistymi nie jest zamierzone i nie należy go zakładać.

Nazwa Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie internetowej „Znaki towarowe” w witrynie https://www.microsoft.com są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.

Wszystkie pozostałe marki oraz logo należą do odpowiednich właścicieli.

Autorzy:

Shayne Boyer — Principal Developer Advocate — Microsoft

John Sharp — Principal Technologist — Content Master

Alistair Matthews — Principal Technologist — Content Master

Phil Stollery — Principal Technologist — Content Master

Redaktorzy i recenzenci:

Greg Hurlman — Senior Software Engineer — Microsoft

Matt Soucoup — Senior Developer Advocate — Microsoft

April Dunnam — Senior Developer Advocate — Microsoft

Zobacz także

Najlepsze rozwiązania: współpraca i wspólne projektowanie aplikacji przy użyciu usługi Power Apps