Przedmowa

Power Apps to doskonały sposób na szybkie tworzenie aplikacji biznesowych. Power Apps Studio umożliwia deweloperowi oprogramowania, który może być bardziej zaznajomiony ze zrozumieniem i rozwiązywaniem problemów biznesowych niż trudności techniczne związane z pisaniem kodu, być aktywnie zaangażowany w tworzenie rozwiązań biznesowych. Użytkownik nietechniczny może użyć narzędzi o niskim kodzie, aby szybko opracować projekt aplikacji i określić, jak powinna działać. Power Apps obsługuje łączniki, które mogą integrować aplikację z szerokiego zakresu źródeł danych i usług.

Deweloper obywatelski może pracować z profesjonalnym deweloperem, który implementuje łączniki z tymi usługami. Z kolei usługi implementują bardziej skomplikowane części systemu, które wymagają dostępu do danych i złożonego przetwarzania. Deweloper obywatelski możesz następnie plug-in te łączniki do aplikacji. W rezultacie będzie to proces projektowania, tworzenia i wdrażania aplikacji biznesowych.

Celem tego przewodnika jest podsumowanie sposobu, w jaki obywatele i profesjonalni programiści mogą współpracować, zgodnie z podejściem programistycznym opartym na technologii fusion. W miarę postępów w tym przewodniku będziesz odgrywać role różnych uczestników tego procesu, aby stworzyć złożone, w pełni funkcjonalne rozwiązanie, które łączy Power Apps z usługami Azure.