Wymagania systemowe, ograniczenia i wartości konfiguracji dla Power Apps

Ten artykuł zawiera informacje o obsługiwanych platformach urządzeń, wymaganiach przeglądarek internetowych, limitach i wartościach konfiguracyjnych dla Power Apps.

Platformy obsługiwane na potrzeby uruchamiania aplikacji usługi Power Apps

Platforma Wersja
iOS Najnowsza wersja iOS jest zawsze zalecaną wersją do uruchomienia aplikacji mobilnej Power Apps. Poprzednia wersja to wymagane minimum.
Android Najnowsza wersja Android jest zawsze zalecaną wersją do uruchomienia aplikacji mobilnej Power Apps. Poprzednie trzy wersje są minimum wymaganym do uruchomienia aplikacji mobilnej Power Apps.
Okna Musisz mieć Windows 10 w wersji 17763.0 lub późniejszej, aby uruchomić Power Apps dla systemu Windows.

Uwaga

Nowe główne wersje systemów iOS i Android są wydawane co roku. Po wydaniu nowej wersji, jeśli używasz najstarszej wcześniej obsługiwanej wersji, będziesz mieć 60 dni na zaktualizowanie urządzenia do co najmniej nowej minimalnej obsługiwanej wersji, aby nadal korzystać z Power Apps Mobile.

Obsługiwane przeglądarki na potrzeby uruchamiania aplikacji Power Apps

Przeglądarka Obsługiwane wersje Typ aplikacji
Google Chrome Ostatnie trzy główne wydania Aplikacje oparte na modelu, aplikacje kanwy, portale, projektanci aplikacji i składników1.
Microsoft Edge Ostatnie trzy główne wydania Aplikacje oparte na modelu, aplikacje kanwy, portale, projektanci aplikacji i składników1.
Mozilla Firefox Ostatnie trzy główne wydania Aplikacje oparte na modelu i aplikacje kanwy.
Apple Safari 13 i nowsze Aplikacje oparte na modelu i aplikacje kanwy.

1Projektanci aplikacji i składników to Power Apps studio, aplikacje oparte na modelu oraz niestandardowy projektant stron oparty na modelu.

Obsługiwane systemy operacyjne dla przeglądarek z uruchomionymi aplikacjami Power Apps

System operacyjny Obsługiwane wersje Typ aplikacji
Okna Windows 10 lub nowszy Aplikacje oparte na modelu, aplikacje kanwy, portale, projektanci aplikacji i składników1.
macOS 10.13 lub nowsza Aplikacje oparte na modelu, aplikacje kanwy, portale, projektanci aplikacji i składników1.
iOS iOS 13 lub nowsza Aplikacje oparte na modelu2 i aplikacje kanwy.
Android 10 lub nowsza Aplikacje oparte na modelu2 i aplikacje kanwy.

1Projektanci aplikacji i składników to Power Apps studio, aplikacje oparte na modelu oraz niestandardowy projektant stron oparty na modelu.

2Uruchamianie aplikacji opartych na modelu w przeglądarce internetowej na telefonie nie jest obsługiwane — musisz skorzystać z aplikacji mobilnej Power Apps.

Aby uzyskać klasyczny wymagania systemowe dotyczące aplikacji sieci Web, przejdź do strony Wymagania aplikacji sieci Web.

Uwaga

Aplikacje kanwy uruchomione na platformie Windows muszą używać starszego łącznika usługi Microsoft Dataverse. Ostrzeżenie jest wyświetlane dla aplikacji, które nadal korzystają ze starszego łącznika, ale ich używanie na platformie Windows jest obsługiwane.

Limity żądań

Limity te dotyczą każdego pojedynczego żądania wychodzącego:

Nazwisko Limit
Limit czasu 180 sekund
Ponowne próby 4

Uwaga

Wartość ponownych prób może się różnić. W przypadku niektórych błędów ponawianie nie jest konieczne.

Adresy IP

Żądania z usługi Power Apps używają adresów IP, które zależą od regionu środowiska, w którym działa aplikacja. Nie publikujemy w pełni kwalifikowanych nazw domen dostępnych dla scenariuszy usługi Power Apps.

Wywołania wykonane z interfejsu API połączonego za pośrednictwem aplikacji (na przykład interfejsu API SQL lub SharePointinterfejsu API) pochodzą z tych adresów IP.

Wymagane usługi

Ta lista wymienia wszystkie usługi, z którymi komunikuje się Power Apps, oraz ich zastosowania. Sieć nie może blokować tych usług.

Domena/y Protokoły Użycie
api.bap.microsoft.com
*.api.bap.microsoft.com
https Zarządzanie uprawnieniami środowiska
management.azure.com https Usługa zarządzania Power Apps
msmanaged-na.azure-apim.net https Środowisko uruchomieniowe łączników/interfejsów API
login.microsoft.com
login.windows.net
login.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
*.odc.officeapps.live.com
https Biblioteka uwierzytelniania Microsoft
graph.microsoft.com
graph.windows.net
https Azure Graph — do uzyskiwania informacji o użytkowniku (np. zdjęcia do profilu)
*.azure-apim.net https API Hubs — różne domeny podrzędne dla poszczególnych ustawień regionalnych
*.powerapps.com https create.powerapps.com, content.powerapps.com, apps.powerapps.com, make.powerapps.com, *gateway.prod.island.powerapps.com i *gateway.prod.cm.powerapps.com
*.azureedge.net https create.powerapps.com, content.powerapps.com i make.powerapps.com
(Opcjonalnie) Zdecydowanie zalecamy użycie symbolu wieloznacznego wymienionego w obszarze Domen. Możesz pobrać pełną listę, jeśli chcesz zezwalać na używanie określonych nazw domen zamiast *.azureedge.net. Ta lista może jednak ulec zmianie.
*.ces.microsoftcloud.com https Dostęp do wyniku Net Promoter Score (NPS) i ankiet.
*.blob.core.windows.net https Blob storage
(Opcjonalnie) Zdecydowanie zalecamy użycie symbolu wieloznacznego wymienionego w obszarze Domen. Możesz pobrać pełną listę, jeśli chcesz zezwalać na używanie określonych nazw domen zamiast *.blob.core.windows.net. Ta lista może jednak ulec zmianie.
*.flow.microsoft.com
*.powerautomate.com
https create.powerapps.com, content.powerapps.com i make.powerapps.com
http://*.crm#.dynamics.com i https://*.crm#.dynamics.com HTTP i HTTPS Wymagane w przypadku dostępu do środowisk. Obejmuje integrację i statyczne punkty końcowe treści dla sieci dostarczania zawartości (CDN).

Zamień # w http://*.crm#.dynamics.com i https://*.crm#.dynamics.com na numer swojego regionu:
 • Azja/Pacyfik: 5
 • Kanada: 3
 • Europa, Afryka, Bliski Wschód i Afryka: 15 oraz 4
 • Francja: 12
 • Niemcy: 16
 • Indie: 8
 • Japonia: 7
 • Ameryka Północna: bez liczby
 • Oceania: 6
 • Singapur: 20
 • Republika Południowej Afryki: 14
 • Ameryka Południowa: 2
 • Szwajcaria: 17
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: 15
 • Zjednoczone Królestwo: 11
 • Dynamics 365 US Government: 9
eu-mobile.events.data.microsoft.com/Collector/3.0 https Punkt końcowy telemetrii regionu europejskiego dla aplikacji opartych na modelu
browser.pipe.aria.microsoft.com https Punkt końcowy telemetrii reszty świata dla aplikacji opartych na modelu
localhost http Power Apps Mobile
127.0.0.1 http

Konieczne może być jawne otwarcie listy portu (5040 i dalszych) dla hosta lokalnego/127.0.0.1.
Power Apps Mobile
ecs.office.com https Pobierz funkcje dla Power Apps
augloop.office.com
*.augloop.office.com
WSS Power Apps Studio Copilot
config.edge.skype.com https Pobierz funkcje dla Power Apps (kopia zapasowa)
api.powerplatform.com
*.api.powerplatform.com
https Wymagana jest Power Platform łączność interfejsu API używana wewnętrznie przez produkty firmy Microsoft oraz Power Platform programowalność i rozszerzanie.
*.sharepointonline.com https Pobierz zasoby do prezentowania nagłówka wyświetlanego u góry doświadczeń korzystania z aplikacji
ris.api.iris.microsoft.com
eudb.ris.api.iris.microsoft.com
https Rejestrowanie akcji użytkownika w odpowiedzi na kampanie w aplikacji Power Apps
arc.msn.com
arc-emea.msn.com
https Rejestrowanie wyświetleń użytkownika dla kampanii w aplikacji Power Apps

1 Zastępuje nazwę domeny gov.content.powerapps.us używaną przed lipca 2022 r.
2 Zastępuje nazwę domeny high.content.powerapps.us używaną przed lipca 2022 r.
3 Zastępuje nazwę domeny content.appsplatform.us używaną przed lipca 2022 r.

Ważne

Przestarzałe punkty końcowe

W tej sekcji przedstawiono punkty końcowe, które nie są już obsługujemy. Zamiast tego należy użyć nowych punktów końcowych wymienionych poniżej. Zalecamy zaktualizowanie wszelkich zakładek, które mogą używać przestarzałego punktu końcowego, do nowego punktu końcowego.

Przestarzałe punkty końcowe Nowy punkt końcowy
web.powerapps.com/apps/{yourAppGuid} apps.powerapps.com/play/{yourAppGuid}
web.powerapps.com/apps/{yourAppGuid}/open apps.powerapps.com/play/{yourAppGuid}

Ograniczenia osadzania dla aplikacji kanwy

Power Apps nie obsługuje zagnieżdżonych osadzanych aplikacji kanwy na macierzystym komputerze stacjonarnym, przenośnym lub innych klientach (nie-przeglądarkach).

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre przykłady sytuacji, w których osadzenie aplikacji kanwy jest lub nie jest obsługiwane:

Scenariusz osadzenia usługi Power Apps Obsługiwani klienci Nieobsługiwani klienci
Aplikacja kanwy osadzona na stronie SharePoint. Sieć Web, np. Sharepoint.com
 • Pulpit Teams
 • Aplikacja mobilna Teams
Aplikacja kanwy osadzona na stronie SharePoint, która jest dodawana jako karta w kanale Microsoft Teams. Sieć Web, np.
 • Sharepoint.com
 • Teams.microsoft.com
 • Pulpit Teams
 • Aplikacja mobilna Teams
Aplikacja kanwy używana jako niestandardowy formularz na stronie SharePoint. Sieć Web, np. Sharepoint.com
 • Pulpit Teams
 • Aplikacja mobilna Teams
Aplikacja kanwy używana jako niestandardowy formularz na stronie SharePoint dodawanej dla zespołu Teams. Sieć Web, np.
 • Sharepoint.com
 • Teams.microsoft.com
 • Pulpit Teams
 • Aplikacja mobilna Teams
 • Aplikacja mobilna SharePoint
Raport Power BI dodawany do Teams lub witryny SharePoint. Sieć Web, np. Teams.microsoft.com
 • Pulpit Teams
 • Aplikacja mobilna Teams
 • Aplikacja mobilna SharePoint
Formularz oparty na modelu dodawany do Teams Sieć Web, np. Teams.microsoft.com
 • Pulpit Teams
 • Aplikacja mobilna Teams
Aplikacja kanwy jest osadzona w kliencie innej firmy. Klient sieci Web innych firm, dla których iframe jest aplikacją Klient macierzysty innej firmy realizujący wyświetlanie za pośrednictwem WebView
Aplikacja kanwy w Unified Service Desk None Aplikacja klasyczna Unified Service Desk

Serwery proxy

Power Apps nie obsługuje uruchamiania z włączoną obsługą serwera proxy. Może to spowodować nieprzewidziane zachowanie. W przypadku napotkania problemów należy wyłączyć serwer proxy i spróbować ponownie.

 • Niektóre serwery proxy (takie jak Zscaler, Blue Coat) modyfikują żądania usługi Power Apps, usuwając nagłówki (CORS lub nagłówki uwierzytelniania). Power Apps korzysta z tych nagłówków w celu załadowania aplikacji.
 • Niektóre obiekty proxy (np. Microsoft Defender for Cloud Apps, McAfee) mogą zmieniać adres URL aplikacji lub aplikacji osadzonej. Na przykład jeśli istnieje aplikacja usługi Dynamics 365 uruchomiona w obszarze domeny org.crm.dynamics.com lub aplikacji kanwy uruchomionej w obszarze domeny apps.powerapps.com, platforma nie będzie obsługiwać serwera proxy, który zmienia te domeny na domenę niestandardową, na przykład mycustomdomain.com. Może to spowodować nieprzewidziane zachowanie, gdy platforma próbuje pobrać tokeny wymagane do uruchomienia aplikacji.

Ograniczenia rozmiaru typów danych

W przypadku limitów typu danych aplikacji kanwy można znaleźć informacje o limitach rozmiaru tekstu, hiperłączy, obrazów i multimediów w Typy danych w Power Apps.

W przypadku limitów rozmiaru typu danych Microsoft Dataverse można znaleźć informacje o typach kolumn, takich jak kolumny tekstowe i graficzne, w Typy kolumn.

Plan Power Apps na aplikację

Informacje są teraz dostępne w sekcji plan Power Apps na aplikację w przewodniku administratora Power Platform.

Zobacz też

Wymagania systemowe, ograniczenia i wartości konfiguracji dla Power Pages