Co to jest lokalna brama danych?

Lokalna brama danych działa jako most, zapewniając szybki i bezpieczny transfer danych między danymi lokalnymi (danymi, które nie znajdują się w chmurze) a usługami w chmurze Microsoft. Do tych usług w chmurze należą Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure Analysis Services i Azure Logic Apps. Dzięki bramie organizacje mogą zachować bazy danych i inne źródła danych w sieciach lokalnych, a jednocześnie bezpiecznie korzystać z tych danych lokalnych w usługach w chmurze.

Jak działa brama

Omówienie bramy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania bramy, zobacz Architektura lokalnej bramy danych.

Typy bram

Istnieją dwa różne typy bram, które są przeznaczone do odmiennych scenariuszy:

  • Lokalna brama danych umożliwia wielu użytkownikom łączenie się z wieloma lokalnymi źródłami danych. Możesz używać lokalnej bramy danych ze wszystkimi obsługiwanymi usługami za pośrednictwem jednej instalacji bramy. Ta brama jest dobrym rozwiązaniem w przypadku złożonych scenariuszy, w których wiele osób uzyskuje dostęp do wielu źródeł danych.

  • Lokalna brama danych (tryb osobisty) umożliwia jednemu użytkownikowi łączenie się ze źródłami, ale nie może być udostępniania innym. Lokalna brama danych (tryb osobisty) może być używana tylko z usługą Power BI. Ta brama jest dobrym rozwiązaniem w przypadku scenariuszy, w których jesteś jedyną osobą tworzącą raporty i nie musisz udostępniać żadnych źródeł danych innym użytkownikom.

Używanie bramy

W celu używania bramy należy wykonać cztery główne czynności.

  1. Pobierz i zainstaluj bramę na komputerze lokalnym.
  2. Skonfiguruj bramę w zależności od zapory i innych wymagań sieci.
  3. Dodaj administratorów bramy, którzy mogą również zarządzać innymi wymaganiami sieci i administrować nimi.
  4. Rozwiąż problemy z bramą w przypadku wystąpienia błędów.

Użytkownik końcowy uzyskuje dostęp za pośrednictwem portalu

Użytkownik końcowy będzie używać poświadczeń dla portalu, który został użyty przez autora Power Apps do utworzenia bramy. Użytkownicy końcowi będą widzieć połączenie w oknie dialogowym zgody, ale będą to poświadczenia podane przez autora Power Apps.

Następne kroki

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).