Omówienie licencjonowania dla Microsoft Power Platform

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje o licencjonowaniu platformy Microsoft Power Platform.

Oferty Power Apps, Power Automate, Microsoft Copilot Studio i Power Pages

Power Apps, Power Automate, Microsoft Copilot Studio i Power Pages zapewniają użytkownikom możliwość tworzenia i uruchamiania aplikacji, botów i niestandardowych witryn internetowych dla źródeł danych, które wykraczają poza usługę Microsoft 365, takich jak Salesforce, lokalne źródła danych oraz niestandardowe źródła danych. Te plany obejmują również dostęp do usługi Dataverse w celu przechowywania danych i zarządzania nimi.

Uwaga

AI Builder proponuje funkcje sztucznej inteligencji, które można wykorzystać w Power Apps, Power Automate i Microsoft Copilot Studio.

Więcej informacji na temat możliwości i cen ofert Power Platform można znaleźć w przewodniku licencjonowania platformy Microsoft Power Platform.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących licencjonowania Power BI, zobacz: Ceny Power BI.

Usługi Power Apps i Power Automate dla usługi Microsoft 365

Możliwości Power Apps i Power Automate dla Microsoft 365 umożliwiające użytkownikom rozszerzenie i dostosowanie środowiska pakietu Office za pomocą usługi Power Apps i Power Automate. Użytkownicy mogą tworzyć aplikacje i przepływy na podstawie danych Microsoft 365. Te aplikacje biurowe mogą również używać danych poza Microsoft 365 poprzez łączenie się z typowymi usługami, w tym Box.com, Facebook i wiele innych, za pomocą standardowych łączników.

Oto krótkie omówienie funkcji zawartych w planie Power Apps dla Microsoft 365. Więcej informacji na temat możliwości uwzględnionych w poszczególnych planach Microsoft 365 można znaleźć w przewodniku licencjonowania platformy Microsoft Power Platform.

Funkcje Power Apps dla Microsoft 365
Tworzenie, uruchamianie i udostępnianie aplikacji Tak
Uruchom aplikacje kanwy w kontekście Microsoft 365 Tak
Tworzenie połączenia z danymi Microsoft 365 Tak
Połącz z usługami w chmurze przy użyciu standardowych łączników Tak
Uruchamiać aplikacje w przeglądarce lub Power Apps na urządzeniach przenośnych dla systemu iOS i Android Tak
Uruchom aplikacje kanwy offline Tak
Pomoc techniczna dla zasady danych określane przez administratora Microsoft 365 Tak
Uzyskiwanie dostępu do danych lokalnych lub używanie dodatkowych lub niestandardowych łączników -
Dostęp do usługi Microsoft Dataverse Tak (szczegóły w następnej sekcji)

Możliwości usługi Dataverse z licencjami platformy Microsoft 365

Wraz z rozwojem Dataverse coraz więcej aplikacji firmy Microsoft, takich jak Microsoft Project, korzysta z Dataverse. Aby włączyć te aplikacje firmy Microsoft, do wybranych licencji Microsoft 365 dodawana jest ograniczona funkcjonalność Dataverse. Osiąga się to poprzez dodanie nowego planu usług o nazwie „Dataverse” do licencji Microsoft 365. Aby zobaczyć nowy plan usług w centrum administracyjnym Microsoft 365, wybierz użytkownika, wybierz kartę Licencje i aplikacje, a następnie przewiń w dół i rozwiń sekcję Aplikacje.

Licencja Dataverse.

Zawiera funkcje

Funkcje Dataverse wymagana przez inne aplikacje Microsoft 365 pojawia się jako plan usług „Dataverse” w sekcji Aplikacjecentrum administracyjnego Microsoft 365.

Ten nowy plan usług umożliwia wybranym aplikacjom platformy Microsoft 365 korzystanie z Dataverse jako platformy do przechowywania danych aplikacji i korzystanie z podstawowej warstwy logiki biznesowej w ramach rozszerzania możliwości aplikacji. To rozszerzenie ułatwi również aplikacjom korzystanie z wystąpień Dataverse w środowisku domyślnym. Jeśli jednak zachodzi konieczność utworzenia wystąpienia Dataverse w środowiskach produkcji lub piaskownicy (innym niż środowisko domyślne), nadal jest wymagane posiadanie premii licencji Power Apps lub Power Automate.

Te ograniczone możliwości Dataverse są dostępne tylko w wybranych licencjach Microsoft 365 i nie mogą być używane do uruchamiania niestandardowych aplikacji lub przepływów Power Automate, uruchamiania botów Microsoft Copilot Studio ani używania innych danych, które nie należą do aplikacji Microsoft 365 korzystających z tych możliwości.

Te ograniczoną funkcjonalność nie są popularnym zestawem dołączanym do każdej aplikacji pakietu Office. Mogą być inne w zależności od aplikacji Microsoft 365, które korzystają z tych możliwości. Aby uzyskać pełną listę różnych ograniczonych możliwości, klienci powinni zapoznać się z opisem usługi tych aplikacji Microsoft 365, które zawierają te plany Dataverse. Te ograniczoną funkcjonalność Dataverse nie uprawniających licencjonowanego użytkownika do uruchamiania autonomicznych Power Apps lub Power Automate, lub innych aplikacji Microsoft Power Platform, które korzystają z Dataverse.

Zobacz Opis usługi Microsoft Project Service, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat ograniczonej pracy z Dataverse, dołączonego do Project.

Często zadawane pytania

Jakie są wybrane aplikacje pakietu Office, w których uwzględniono plany Dataverse?

Na razie Dataverse jest dołączony plan obsługi klienta do programu Project. Ta lista będzie ewoluować, gdy coraz więcej aplikacji pakietu Office będzie korzystać z usług Dataverse i Microsoft Power Platform.

Czy dodanie Dataverse w Microsoft 365 oznacza, że klienci nie potrzebują licencji Power Apps, aby korzystać z Dataverse?

Nie, możliwości Dataverse zawarte w wybranych licencjach Microsoft 365 nie pozwalają klientom tworzyć niestandardowych aplikacji za pomocą usługi Power Apps ani korzystać z łączników premium za pomocą usługi Power Automate. Możliwości zawarte w tej licencji uprawniają aplikacje Microsoft 365 do używania Dataverse w celu zwiększenia możliwości podstawowej aplikacji Microsoft 365, do której dołączono Dataverse.

Jeśli klienci nie mogą korzystać z Dataverse, dlaczego jest to wyświetlane w centrum administracyjnym Microsoft 365 podczas przypisywania licencji?

Plan usług dla Dataverse jest pokazany, aby zapewnić klientom wgląd w to, że Dataverse jest używany do przechowywania i zarządzania danymi klientów związanymi z aplikacją Microsoft 365, która korzysta z Dataverse. Ponadto był przekazywany wszystkim klientom, dzięki czemu klienci mogą przygotować się do tej zmiany i zaktualizować wszystkie konieczne szkolenia lub dokumentację użytkownika.

Jaki będzie wpływ, jeśli plan usług Dataverse zostanie wyłączony (niezaznaczony)?

Funkcja Dataverse pojawia się jako plan Common Data Service w sekcji Aplikacje centrum administracyjnego Microsoft 365. Wyłączenie planu usług spowoduje wyłączenie funkcji Microsoft 365 dla użytkowników takiej licencji. Na przykład wyłączenie tej funkcji spowoduje, że wszystkie aplikacje pakietu Office odczytujące dane z Dataverse nie będą mogły zostać załadowane dla użytkownika.

Kiedy użytkownicy z licencją Office mogą być widoczni w usłudze Dataverse?

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek licencje Microsoft Power Platform lub Dynamics 365, są zawsze synchronizowani w środowiskach z bazą danych Dataverse. Jednak w przypadku licencji pakietu Office, które obejmują plany usług Dataverse, użytkownicy nie są automatycznie synchronizowani z usługą Dataverse, dopóki użytkownik nie uzyska dostępu do aplikacji pakietu Office. Gdy to nastąpi, użytkownik może uzyskać dostęp do tabel i wierszy Dataverse na podstawie dodatkowych ról zabezpieczeń i uprawnień, które administrator przypisał temu użytkownikowi. Użytkownicy, którzy mają uprawnienia Office, nie mają automatycznie przydzielonych żadnych innych ról zabezpieczeń ani uprawnień, innych niż uprawnienie roli Tworzenie w środowisku domyślnym. Ze względu na najlepszą praktykę w zakresie bezpieczeństwa administrator musi zapewnić, że role i uprawnienia zabezpieczeń są przypisywane wyłącznie na podstawie ról funkcjonalnych i potrzeb, a nie automatycznie na podstawie synchronizowanego lub obecnego użytkownika w Dataverse.

Znane problemy

  • Jeśli użytkownik jest istniejącym klientem i użytkownikiem tej licencji bezpośrednio do niego Dataverse, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że użytkownik nie jest członkiem organizacji. W nadchodzących tygodniach zajmiemy się tym problemem.
  • Obecnie niektórzy z tych użytkowników korzystających z licencji Microsoft Dataverse są synchronizowani ze wszystkimi środowiskami z bazą danych Dataverse. Obecnie się tym zajmujemy. Obecnie tych użytkowników nie można otworzyć Power Apps dla tej licencji Microsoft 365.

Usługi Power Apps i Power Automate dla usługi Dynamics 365

Power Apps to platforma, która umożliwia dostosowanie i rozszerzenie aplikacji w usłudze Dynamics 365, na przykład Dynamics 365 Sales i Customer service, w kontekście praw użytkowania.

Aplikacje Dynamics 365 można dostosować za pomocą Power Apps i funkcji Power Automate.

Więcej informacji: Przewodnik licencjonowania Dynamics 365.

Plan Deweloper

Jeśli chcesz rozwijać umiejętności i dowiedzieć się więcej o usługach Power Apps, Power Automate i Dataverse, plan usługi Power Apps dla deweloperów to właściwy plan dla Ciebie. Plan usługi Power Apps dla deweloperów zapewnia bezpłatne środowisko deweloperskie do użytku osobistego służące do nauki i mające pełną funkcjonalność usługi Power Apps. Więcej informacji: Plan usługi Power Apps dla deweloperów.

Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem to nowy sposób płacenia za Power Apps i Power Automate za pomocą subskrypcji Azure, która umożliwia rozpoczęcie tworzenia i udostępniania aplikacji bez konieczności tworzenia licencji lub zakupu z góry. Więcej informacji: Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Specjalne licencje na poziomie dzierżawcy

Jeśli administrator dzierżawcy aktywuje dowolny z poniższych kodów SKU, wszyscy użytkownicy w dzierżawie (aktywni i goście) otrzymują uprawnienia do synchronizacji we wszystkich środowiskach Dataverse w dzierżawie. Dostęp do użytkowników zostanie przyznany w czasie wykonywania, gdy użytkownik będzie miał dostęp do środowiska Dataverse. Dodatkowo tryb dostępu użytkownika jest ustawione na odczyt-zapis w Dataverse.

Listę wszystkich przypisanych licencji można wyświetlić w centrum administracyjnym Microsoft.

Uwaga

Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do danych w usłudze Dataverse, musi zostać przypisany do roli zabezpieczeń w Dataverse.

Nazwa planu Identyfikator SKU Ciąg możliwości
Dynamics 365 for Marketing 00b861da-8087-4e30-beb8-8db3c6d9581e DYN365_MARKETING_APP
Dynamics 365 for Marketing Attach 85430fb9-02e8-48be-9d7e-328beb41fa29 DYN365_MARKETING_APP_ATTACH
Dynamics 365 Marketing (samoobsługa) 1224df81-ff37-4222-a5fe-85c7feecdba8 DYN365_MARKETING_APP_DEPT
Dynamics 365 Marketing Attach (samoobsługa) 95b34ddc-99ff-41f0-823d-0051478d9469 DYN365_MARKETING_APP_ATTACH_DEPT
Dynamics 365 Marketing, dodatkowa aplikacja (samoobsługa) fcc6a509-4249-47bf-8f21-0d882dbbdae3 DYN365_MARKETING_APPLICATION_ADDON_DEPT
Dynamics 365 Marketing, dodatkowa aplikacja nieprodukcyjna (samoobsługa) a7cd421b-9f64-4206-a33b-b9154ae28f97 DYN365_MARKETING_SANDBOX_APPLICATION_ADDON_DEPT
Planowanie projektu 3 53818b1b-4a27-454b-8896-0dba576410e6 PROJECTPROFESSIONAL
Planowanie projektu 3 (dla działu) 46102f44-d912-47e7-b0ca-1bd7b70ada3b PROJECT_PLAN3_DEPT
Planowanie projektu 3 dla nauczycieli lub wykładowców 46974aed-363e-423c-9e6a-951037cec495 PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY
Planowanie projektu 3 dla uczniów lub studentów ef3a3775-8287-4df8-ba28-8ab34902710a PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT
Planowanie projektu 5 09015f9f-377f-4538-bbb5-f75ceb09358a PROJECTPREMIUM
Planowanie projektu 5 dla nauczycieli lub wykładowców 930cc132-4d6b-4d8c-8818-587d17c50d56 PROJECTPREMIUM_FACULTY
Planowanie projektu 5 dla uczniów lub studentów 149f0db2-7fde-45fa-80fa-7716317772c5 PROJECTPREMIUM_STUDENT
Planowanie projektu 1 beb6439c-caad-48d3-bf46-0c82871e12be PROJECT_P1
Planowanie projektu 1 (dla działu) 84cd610f-a3f8-4beb-84ab-d9d2c902c6c9 PROJECT_PLAN1_DEPT
Planowanie projektu 3 dla GCC 074c6829-b3a0-430a-ba3d-aca365e57065 PROJECTPROFESSIONAL_GOV
Planowanie projektu 5 dla GCC f2230877-72be-4fec-b1ba-7156d6f75bd6 PROJECTPREMIUM_GOV
Dynamics 365 Customer Insights (and Attach) 1720c3f7-7da3-4a11-8324-92aad283eb68 DYN365_CUSTOMER_INSIGHTS_JOURNEYS_BASE