Informacje o licencjonowaniu i zarządzaniu licencjami

Organizacje mogą uzyskać licencje, albo otrzymując licencję Microsoft Power Apps albo Microsoft Power Automate lub korzystając z licencji innej oferty usług w chmurze firmy Microsoft. Na przykład oba Microsoft 365 i Dynamics 365 dają uprawnienia dla Power Apps i Power Automate. Tak jak w przypadku większości licencji firmy Microsoft użytkownik może korzystać z programu, korzystając z odpowiednich dodatkowych uprawnień.

W pozostałej części tej sekcji opiszemy niektóre kluczowe konsekwencje i scenariusze związane z licencjonowaniem, ale nie jest to dokumentacja licencjonowania produktu. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy zapoznać się z dokumentacją licencjonowania. Szczegółowe informacje o kalkulacji cen i konkretnego planu dla Power Apps i Power Automate można znaleźć w przewodniku po licencjonowaniu.

Używanie łączników

Power Apps i Power Automate korzystają z łączników w celu współpracy z usługami. Łączniki mogą być standardowymi, premium lub niestandardowymi. Aby korzystać z łączników premium dla Power Apps, użytkownicy muszą mieć licencje Power Apps lub korzystać z planu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Aby używać łączników premium dla Power Automate, użytkownicy muszą mieć autonomiczne licencje Power Automate.

Plany próbne

Dostępne są plany próbne zarówno w Power Apps, jak i Power Automate. Bezpłatne plany trwają 30 dni dla Power Apps i 90 dni dla Power Automate. Użytkownicy mogą automatycznie utworzyć konto w celu samoobsługi w celu wykonania tych prób w organizacji. W tym celu można jawnie odwiedzić stronę kalkulacji cen lub monitować o podjęcie próby wykonania akcji w aplikacjach, które wymagają dodatkowej licencji.

W przypadku usługi Power Automate nielicencjonowany użytkownik, który zaloguje się w witrynie flow.microsoft.com, zostanie skonfigurowany z bezpłatnym planem usługi Power Automate. Jeśli później spróbuje wykonać akcję taką jak udostępnienie przepływu, zostanie poproszony o zarejestrowanie się na wersję próbną. W tym przykładzie, jeśli Użytkownik zaakceptował ofertę dotyczącą wersji próbnej, może zostać zarejestrowany w Power Automate w wersji próbnej. Ta wersja próbna nie będzie widoczna w licencjach użytkowników w Portalu Microsoft 365, ale możesz ją zobaczyć w raporcie licencji Power Apps, omówionym w dalszej części sekcji dotyczącej bezpieczeństwa.

W przypadku usługi Power Apps: jeśli użytkownik zarejestruje się na wersję próbną usługi Power Apps, otrzyma wersję próbną usługi Power Apps na użytkownika, jeśli jest to konieczne dla jakichkolwiek akcji, które podejmuje, takich jak tworzenie środowiska.

Jako administrator, prawdopodobnie będziesz pomagać użytkownikom, którzy zaczęli od wersji próbnej i albo chcą kontynuować eksperymentowanie, albo są gotowi do uzyskania regularnej licencji pozwalającej kontynuować pracę z tworzeniem obecnej aplikacji. W przypadku przeniesienia do zwykłej licencji dla użytkownika dobrze jest popracować z nimi w celu sprawdzenia, czy jego aplikacja powinna pozostać w miejscu, w którym została zbudowana lub które powinno zostać przeniesione zgodnie z przyjętą strategią środowiskową. Możesz również pomóc osobom, które nie są gotowe do skorzystania z pełnej licencji, ale chcą nadal eksperymentować, w skonfigurowaniu planu dla deweloperów i przeniesieniu zasobów aplikacji i przepływów do nowego środowiska dla deweloperów.

Plan Developer w Power Apps

Oprócz planów wersji próbnej istnieje również bezpłatny plan usługi Power Apps dla deweloperów. Jest to specjalny plan, który umożliwia osobom samodzielną rejestrację i zapewnia dostęp do indywidualnego środowiska, w którym użytkownik może tworzyć aplikacje i przepływy. Te środowiska będą widoczne na liście środowisk Administrator i będą zawierać typ środowiska „dewelopera”. Środowiska są przeznaczone do użytku indywidualnego, więc nie ma możliwości ich udostępniania innym użytkownikom. Użytkownicy w organizacji mogą samodzielnie się rejestrować na ten plan, nawet jeśli mają uprawnienia licencyjne do usług Power Apps i Power Automate na mocy innego planu licencjonowania. Opcję rejestrowania się w planie usługi Power Apps dla deweloperów można znaleźć tutaj, a więcej szczegółów na temat jego funkcji tutaj.

Jacy użytkownicy są licencjonowani

Zawsze możesz przyjrzeć się licencjonowaniu poszczególnych użytkowników w centrum administracyjnym Microsoft 365, przechodząc do konkretnych użytkowników.

Do wyeksportowania przydzielonych licencji użytkownika można również użyć poniższego polecenia środowiska PowerShell.

Get-AdminPowerAppLicenses -OutputFilePath '<licenses.csv>'

Eksportuje wszystkie przypisane licencje użytkownika (Power Apps i Power Automate) z Twojej dzierżawy w postaci pliku CSV widoku tabelarycznego. Wyeksportowany plik zawiera wewnętrzne plany na wersje próbne z samodzielną rejestracją oraz plany pobrane z usługi Microsoft Entra ID. Wewnętrzne plany wersji próbnej nie są widoczne dla administratorów w centrum administracyjnym Microsoft 365.

Eksportowanie może zająć dużo czasu, jeśli dzierżawy zajmują dużą liczbę użytkowników Microsoft Power Platform.