PropertyName, element : ItemSelectionCondition, CustomControl, View

Określa właściwość .NET, która wyzwala warunek. Gdy ta właściwość jest obecna lub gdy zostanie oceniona na true wartość , warunek zostanie spełniony i zostanie użyta kontrolka. Ten element jest używany podczas definiowania niestandardowego widoku kontrolki.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element , CustomControl, View
  • CustomEntry, element : CustomEntries, View
  • CustomItem, element , CustomEntry, View
  • ExpressionBinding, element : CustomItem, CustomControl, View
  • ItemSelectionCondition, element dla powiązania wyrażenia dla CustomControl, View
  • PropertyName, element : ItemSelectionCondition, CustomControl, View (format

Składnia

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny PropertyName elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ItemSelectionCondition, element dla powiązania wyrażenia dla CustomControl, View Definiuje warunek, który musi istnieć, aby można było używać tej kontrolki.

Wartość tekstowa

Określ nazwę właściwości .NET, która wyzwala warunek.

Uwagi

Jeśli ten element jest używany, nie można określić ScriptBlock element podczas definiowania warunku wyboru.

Zobacz też

ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, CustomControl, View

ItemSelectionCondition, element dla powiązania wyrażenia dla CustomControl, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell