Router poczty e-mail

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Program Router poczty e-mail systemu Microsoft Dynamics CRM nie będzie używany w usłudze Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne) i nowszych. Zdecydowanie zalecamy wykonanie migracji całej funkcji routingu poczty e-mail i używanie funkcji synchronizacji na serwerze. Więcej informacji: Migracja ustawień z routera poczty e-mail do synchronizacji po stronie serwera i Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.

Program Router poczty e-mail systemu Microsoft Dynamics CRM działa jako pośrednicząca aplikacja, która zapewnia do synchronizację serwer-serwer między serwerami poczty e-mail Microsoft Dynamics CRM a Exchange lub typu POP3/SMTP.Router poczty e-mail synchronizuje tylko wiadomości e-mail. Nie synchronizuje terminów, kontaktów ani zadań.

Email Router synchronization in Dynamics CRM

Program Router poczty e-mail pozwala skonfigurować interfejs między wdrożeniem programu Microsoft Dynamics CRM a jednym lub więcej serwerami z programem Exchange Server, kontami w usłudze Exchange Online lub serwerami POP3 dla poczty przychodzącej. Dla wychodzących wiadomości e-mail obsługiwany jest jeden lub więcej serwerów SMTP, usługi Usługi sieci Web programu Exchange (EWS) lub konta w usłudze Exchange Online. Wiadomości e-mail wchodzą do systemu Microsoft Dynamics CRM za pośrednictwem programu Router poczty e-mail.Więcej informacji:Wymagania programowe routera poczty e-mail programu Microsoft Dynamics CRM

Ważne

Chociaż jest to obsługiwane, nie zalecamy instalowania programu Router poczty e-mail na komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Exchange Server.

Po zainstalowaniu programu Router poczty e-mail należy uruchomić narzędzie Menedżer konfiguracji routera poczty e-mail, aplikację instalowaną podczas sesji narzędzia Instalator programu Microsoft Dynamics CRM Email Router.Menedżer konfiguracji routera poczty e-mail może skonfigurować następujące elementy:

  • Jeden lub więcej profilów poczty przychodzącej. Profil poczty przychodzącej zawiera informacje o systemach poczty elektronicznej, które będą używane do przetwarzania przychodzących wiadomości e-mail.

  • Jeden lub więcej profilów poczty wychodzącej. Profil poczty wychodzącej zawiera informacje o systemach poczty elektronicznej, które będą używane do przetwarzania wychodzących wiadomości e-mail.

  • Jedno lub więcej wdrożeń. Obszar Wdrożenia zawiera informacje o wdrożeniu programu Microsoft Dynamics CRM i mapuje do profilu przychodzącego i wychodzącego.

  • Użytkownicy, kolejki i skrzynki pocztowe przesyłania dalej. Ten obszar zawiera informacje dotyczące każdego użytkownika, który będzie używał programu Router poczty e-mail do śledzenia wiadomości e-mail. Można również skonfigurować rozsyłanie wiadomości e-mail dla kolejek i zdefiniować skrzynkę pocztową przesyłania dalej.

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Menedżer konfiguracji routera poczty e-mail, zobacz następujące zasoby:

Zobacz też

Integruj (synchronizuj) systemu poczty e-mail z Microsoft Dynamics 365
Skonfiguruj router poczty e-mail

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie