Połącz Dynamics 365 z serwerami POP3/SMTP

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć Microsoft Dynamics 365 z serwerami poczty e-mail POP3/IMAP i SMTP, takimi jak te używane dla poczty Gmail i Yahoo! .

Uwaga

W przypadku systemów POP3/SMTP obsługiwanych przez Microsoft, sprawdź następujący temat: Obsługiwane konfiguracje usługi e-mail dla synchronizacji na serwerze.

W tym temacie

Tworzenie profilu serwera poczty e-mail

Skonfiguruj domyślne przetwarzanie wiadomości e-mail oraz synchronizację

Konfiguracja skrzynek pocztowych

Zatwierdź adres e-mail

Test konfiguracji poczty e-mail dla skrzynek pocztowych

Przetestuj konfigurację poczty e-mail dla wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem serwera poczty e-mail

Porty sieciowe dla Dynamics 365 (online) Government

Tworzenie profilu serwera poczty e-mail

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera poczty e-mail.

 2. Wybierz Nowy > Profil POP3-SMTP.

 3. Dla profilu serwera Exchange poczty e-mail można określić następujące szczegóły:

  Pola

  Opis

  Informacje ogólne

  Nazwa

  Podaj opisową nazwę profilu.

  Opis

  Wpisz krótki opis celu profilu serwera poczty e-mail.

  Lokalizacja serwera wiadomości przychodzących i wychodzących

  Wprowadź Lokalizacja serwera wiadomości przychodzących i Lokalizacja serwera wiadomości wychodzących

  Na przykład przychodzące: pop3.live.com i wychodzące: smtp.live.com

  Poświadczenia

  Uwierzytelniaj przy użyciu

  Wybierz metodę uwierzytelniania podczas łączenia się z określonym serwerem poczty e-mail.

  • Poświadczenia określone przez użytkownika lub kolejkę. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, poświadczenia określone w rekordzie skrzynki pocztowej użytkownika lub kolejki są używane do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail do odpowiednich użytkowników lub kolejki.

   Uwaga

   Aby zapewnić, że poświadczenia są zabezpieczone w Microsoft Dynamics 365i szyfrowanie SQL jest używane do szyfrowania poświadczeń przechowywanych w skrzynce pocztowej.

  • Poświadczenia określone w profilu serwera poczty e-mail. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, poświadczenia określone w profilu serwera wiadomości e-mail są używane do wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail dla skrzynek pocztowych wszystkich użytkowników i kolejek skojarzonych z tym profilem. Poświadczenia muszą obejmować uprawnienia personifikacji lub delegowania dla skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem. Ta opcja wymaga pewnej konfiguracji na serwerze poczty e-mail, na przykład skonfigurowania uprawnień personifikacji na serwerze Exchange dla skrzynek pocztowych skojarzonych z tym profilem.

   Uwaga

   Aby upewnić się, że poświadczenia są zabezpieczone w programie Microsoft Dynamics 365 i szyfrowanie SQL jest używane do szyfrowania poświadczeń przechowywanych w profilu serwera poczty e-mail w razie przetwarzania wiadomości e-mail przy użyciu synchronizacji po stronie serwera.

  • Uwierzytelnianie zintegrowane systemu Windows. Ta opcja dotyczy tylko typów serwerów poczty e-mail Exchange i SMTP. Po zaznaczeniu tej opcji będą używane poświadczenia, z którymi program Microsoft Dynamics 365 skonfigurował usługę asynchroniczną.

  • Bez poświadczeń (anonimowe). Nieprawidłowe ustawienie.

  Nazwa użytkownika

  Wpisz nazwę użytkownika używaną do łączenia się z serwerem poczty e-mail w celu wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail dla skrzynek pocztowych wszystkich użytkowników i kolejek skojarzonych z tym profilem. To pole jest włączone i prawidłowe tylko wtedy, gdy Uwierzytelnianie za pomocą ustawiono na Poświadczenia określone w profilu serwera poczty e-mail. Dla określonej nazwy użytkownika muszą istnieć uprawnienia do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail ze skrzynek pocztowych użytkowników i kolejek skojarzonych z tym profilem.

  Uwaga

  Jeśli używasz protokołu HTTP dla Microsoft Dynamics 365 pola Nazwa użytkownika i Hasło zostaną wyłączone. Aby włączyć opcję, zmień wartość właściwości wdrożenia AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels na 1.

  Hasło

  Wpisz hasło użytkownika, które będzie używane razem z nazwą użytkownika do łączenia się z serwerem poczty e-mail w celu wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail dla skrzynek pocztowych wszystkich użytkowników i kolejek skojarzonych z tym profilem. Hasło jest przechowywane w bezpieczny sposób.

  Uwaga

  Jeśli używasz protokołu HTTP dla Microsoft Dynamics 365 pola Nazwa użytkownika i Hasło zostaną wyłączone. Aby włączyć opcję, zmień wartość właściwości wdrożenia AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels na 1.

  Używaj tych samych ustawień dla poczty wychodzącej

  Jeśli chcesz użyć tych samych ustawień poświadczeń dla połączeń przychodzących i wychodzących, wybierz opcję Tak.

  Zaawansowane

  Port poczty przychodzącej

  To pole zawiera port na serwerze poczty e-mail do uzyskiwania dostępu do poczty przychodzącej. To pole jest wypełniane automatycznie po zapisaniu rekordu.

  Port poczty wychodzącej

  To pole zawiera port na serwerze poczty e-mail do uzyskiwania dostępu do poczty wychodzącej. To pole jest wypełniane automatycznie po zapisaniu rekordu.

  Używaj protokołu SSL dla połączeń przychodzących

  Wybierz Tak, jeśli kanał poczty e-mail znajduje się w bezpiecznym kanale, a protokół TLS/SSL musi być używany przy odbieraniu wiadomości e-mail. W Dynamics 365 (wersja lokalna) to pole jest domyślnie ustawione na Tak, ale ustawienie konfiguracji bazy danych “AllowNonSSLEmail” pozwala to zastąpić i ustawić wartość Fałsz.

  Używaj protokołu SSL dla połączeń wychodzących

  Wybierz opcję Tak, jeśli kanał poczty e-mail znajduje się w bezpiecznym kanale, a protokół TLS/SSL musi być używany do wysyłania wiadomości e-mail. W Dynamics 365 (wersja lokalna) to pole jest domyślnie ustawione na Tak, ale ustawienie konfiguracji bazy danych “AllowNonSSLEmail” pozwala to zastąpić i ustawić wartość Fałsz.

  Protokół uwierzytelniania wiadomości przychodzących i wychodzących

  Wybierz protokół, który będzie używany do uwierzytelniania przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail.

  Ustawienia dodatkowe

  Przetwarzaj wiadomości e-mail od

  Wybierz datę i godzinę. Wiadomości e-mail otrzymane po tej dacie i godzinie będą przetwarzane przez synchronizację po stronie serwera dla wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z tym profilem. Jeśli ustawiono wartość wcześniejszą od bieżącej daty, zmiana zostanie zastosowana do wszystkich nowo skojarzonych skrzynek pocztowych i ich wcześniej przetworzone wiadomości będą pobierane.

  Minimalne interwały sondowania (w minutach)

  Wpisz minimalny interwał sondowania (w minutach) dla skrzynek pocztowych skojarzonych z tym profilem serwera poczty e-mail. Interwał sondowania określa, jak często synchronizacja po stronie serwera sonduje skrzynki pocztowe dla nowych wiadomości e-mail.

  Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

  Wpisz maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń, które mogą być nawiązywane przez Dynamics 365 dla skrzynki pocztowej odpowiedniego serwera poczty e-mail. Zwiększ wartość, aby umożliwić więcej połączeń równoległych z serwerem Exchange w celu poprawy wydajności i zmniejszenia wartości, jeśli występują błędy w Exchange z powodu dużej liczby połączeń z programu Microsoft Dynamics 365. Wartość domyślna tego pola wynosi 10. Maksymalną liczbę określa się dla skrzynki pocztowej lub profilu serwera poczty e-mail, w zależności od tego, czy poświadczenia są określone w profilu serwera poczty e-mail czy skrzynki pocztowej.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Skonfiguruj domyślne przetwarzanie wiadomości e-mail oraz synchronizację

Ustaw synchronizację na serwerze jako domyślną metodę konfiguracji.

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Ustawienia konfiguracji poczty e-mail.

 2. Ustaw pola przetwarzania i synchronizacji w następujący sposób:

  • Profil serwera: Profil utworzony w powyższej sekcji.

  • Przychodząca poczta e-mail: Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail

  • Wychodząca poczta e-mail: Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail

  • Terminy, kontakty i zadania: Microsoft Dynamics 365 dla Outlook

   Uwaga

   Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail dla terminów, kontaktów i zadań nie jest obsługiwana dla profilu POP3-SMTP.

  Jeśli zostawisz Przetwarzaj wiadomości e-mail dla niezatwierdzonych użytkowników i kolejek z wartościami domyślnymi (zaznaczone), będziesz musiał zatwierdzić wiadomości e-mail i kolejki dla skrzynek pocztowych użytkowników, zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej w Zatwierdź adres e-mail.

  Ustawienia systemowe dla synchronizacji na serwerze

 3. Kliknij przycisk OK.

Konfiguracja skrzynek pocztowych

Aby skonfigurować skrzynki pocztowe do używania z profilu domyślnego musisz najpierw określić Profil serwera i metodę dostarczania wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.

Oprócz uprawnień administratora musisz posiadać również uprawnienia do odczytu i zapisu w jednostce Skrzynka pocztowa, aby móc określać metodę dostarczania dla skrzynki pocztowej.

Kliknij jedną z poniższych metod:

Ustaw skrzynki pocztowe na profil domyślny

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

 2. Wybierz Aktywne skrzynki pocztowe.

 3. Zaznacz wszystkie skrzynki pocztowe, które chcesz skojarzyć z utworzonym profilem POP3-SMTP, kliknij Zastosuj domyślne ustawienia poczty e-mail, sprawdź ustawienia, a następnie kliknij OK.

  Zastosuj domyślne ustawienia poczty e-mail

  Domyślnie konfiguracja skrzynki pocztowej jest testowana a skrzynki pocztowe są włączane po kliknięciu OK.

Edytuj skrzynki pocztowe, aby ustawić profil i metody dostarczania

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

 2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

 3. Wybierz skrzynki pocztowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij Edytuj.

 4. W formularzu Zmienianie wielu rekordów, pod Metoda synchronizacji, ustaw Profil serwera na utworzony wcześniej profil POP3-SMTP.

 5. Ustaw Przychodzące i WychodząceWiadomości e-mail na Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail.

 6. Ustaw Terminy, kontakty i zadania na Brak lub Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook.

  Uwaga

  Jeśli Twoi użytkownicy używają głównie Dynamics 365 dla programu Outlook na komputerach stacjonarnych, wybierz Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook.

 7. Kliknij Zmień.

Zatwierdź adres e-mail

Musisz zatwierdzić skrzynkę pocztową każdego użytkownika lub kolejkę zanim ta skrzynka pocztowa będzie mogła przetwarzać wiadomości e-mail.

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

 2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

 3. Wybierz skrzynki pocztowe, które chcesz zatwierdzić, a następnie kliknij Więcej poleceń () > Zatwierdź adres e-mail.

 4. Kliknij przycisk OK.

Test konfiguracji poczty e-mail dla skrzynek pocztowych

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

 2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

 3. Zaznacz skrzynki pocztowe, które chcesz przetestować, a następnie kliknij Testuj i włącz skrzynki pocztowe.

  To umożliwia przetestowanie konfiguracji przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail wybranych skrzynek pocztowych i włącza te przeznaczone do przetwarzania wiadomości e-mail. Jeśli wystąpi błąd w skrzynce pocztowej, na tablicy Alerty właściciela skrzynki pocztowej i profilu pojawi się alert. W zależności od charakteru błędu program Microsoft Dynamics 365 próbuje przetworzyć wiadomości e-mail ponownie po pewnym czasie lub wyłącza skrzynkę pocztową do przetwarzania wiadomości e-mail.

  Wynik testu konfiguracji poczty e-mail jest wyświetlany w polach Stan przychodzącej wiadomości e-mail i Stan wychodzącej wiadomości e-mail oraz Stan terminów, kontaktów i zadań rekordu skrzynki pocztowej. Alert jest generowany również po pomyślnym zakończeniu konfiguracji dla skrzynki pocztowej. Ten alert jest wyświetlany właścicielowi skrzynki pocztowej.

  Informacje o problemach powtarzających się cyklicznie oraz inne informacje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w Testowanie i włączanie skrzynek pocztowych w Microsoft Dynamics CRM 2015 i Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze.

Porada

Jeśli nie można zsynchronizować kontaktów, terminów i zadań dla skrzynki pocztowej, można zaznaczyć pole wyboru Synchronizacja elementów z programu Exchange tylko dla tej organizacji Dynamics 365, nawet jeśli program Exchange został ustawiony do synchronizacji z inną organizacją.Przeczytaj więcej o tym polu wyboru.

Przetestuj konfigurację poczty e-mail dla wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem serwera poczty e-mail

 1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera poczty e-mail.

 2. Wybierz profil, który utworzyłeś, a następnie kliknij Przetestuj i włącz skrzynki pocztowe.

  Podczas testowania konfiguracji poczty e-mail asynchroniczne zadanie działa w tle. Ukończenie testu może zająć kilka minut.Microsoft Dynamics 365 testuje konfigurację poczty e-mail wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem POP3-SMTP. W przypadku skrzynek pocztowych skonfigurowanych za pomocą synchronizacji na serwerze do synchronizowania terminów, zadań i kontaktów, program sprawdza także konfigurację.

Porada

Jeśli nie można zsynchronizować kontaktów, terminów i zadań dla skrzynki pocztowej, można zaznaczyć pole wyboru Synchronizacja elementów z programu Exchange tylko dla tej organizacji Dynamics 365, nawet jeśli program Exchange został ustawiony do synchronizacji z inną organizacją.Przeczytaj więcej o tym polu wyboru.

Porty sieciowe dla Dynamics 365 (online) Government

Następujące porty są otwarte dla połączeń wychodzących między Dynamics 365 (online) Government a usługami internetowymi.

 • 80 HTTP

 • 443 HTTPS

 • 465 Secure SMTP

 • 995 Secure POP3

Dostosowania lub konfiguracje wiadomości e-mail w Dynamics 365 (online) Government mogą używać tylko tych portów.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze
Testowanie przepływu poczty za pomocą Analizatora połączenia zdalnego
Integruj (synchronizuj) systemu poczty e-mail z Microsoft Dynamics 365
Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań
Synchronizacja na serwerze
Microsoft Dynamics 365 (online) Government

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie