Implementowanie scenariuszy przywracania baz danych programu SQL Server

Scenariusz przywracanie jest procesem, który przywraca dane z jednego lub więcej kopii zapasowych i odzyskuje bazy danych po przywróceniu ostatniej kopia zapasowa.Wprowadzenie do typów scenariuszy przywracanie, które są dostępne model odzyskiwanie, zobacz Przywracanie i odzyskiwanie omówienie (SQL Server).

W tej sekcji