Tworzenie aplikacji, które zabezpieczają tożsamość za pomocą uprawnień i zgody

Ten artykuł jest kontynuowany w artykule Zero Trust identity and access management development best practices (Najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania dostępem i tożsamością zero trust), aby ułatwić korzystanie z podejścia Zero Trust do tożsamości w cyklu projektowania oprogramowania (SDLC).

Poniżej przedstawiono omówienie artykułów Dotyczących uprawnień i dostępu w tym przewodniku dla deweloperów, dzięki czemu można zapoznać się ze składnikami tożsamości, które obejmują uwierzytelnianie, autoryzację i zarządzanie tożsamościami.

Następne kroki