Odcinek

Wprowadzenie do usługi Azure Backup 3 z 3 — rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej serwera produkcyjnego

Microsoft Azure Backup to prosta, ale zaawansowana usługa, która umożliwia klientom tworzenie kopii zapasowych obciążeń firmy Microsoft na platformie Azure. Ta seria wideo pomoże Ci utworzyć kopię zapasową serwerów z systemem Windows na platformie Azure przy użyciu usługi Azure Backup. Ten film wideo pomoże Ci utworzyć kopię zapasową danych z serwerów produkcyjnych na platformę Azure i przywrócić je z niej.

Wprowadzenie do usługi Microsoft Azure Backup Series:
1. Konfigurowanie magazynu kopii zapasowych na platformie Azure
2. Przygotowanie serwera produkcyjnego do usługi Azure Backup
3. Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej serwera produkcyjnego

Azure