Projektowanie strategii uruchamiania programu

Początkujący
Student
Developer
Higher Education Educator
School Leader
Azure

Upewnij się, że unikatowe punkty sprzedaży programu koncentrują się na korzyściach związanych z wdrażaniem certyfikatów i odkryj pomoc techniczną dostępną za pośrednictwem programu Usługi Microsoft Learn dla nauczycieli.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Prezentacja wspólnych celów instytucji i firmy Microsoft w ofercie certyfikatów w ramach programu akademickiego
  • Opisywanie unikatowych punktów sprzedaży certyfikacji w ramach strategii marketingowej
  • Zrozumienie wartości wspólnej marki jako narzędzia marketingowego dla ofert certyfikacji

Wymagania wstępne

  • Znajomość procesów akademickich w szkolnictwie wyższym na potrzeby rozwoju kursu