Dodawanie nazwy domeny niestandardowej do usługi Azure Active Directory

Początkujący
Administrator
Azure
Azure Active Directory

Dodaj domenę niestandardową do usługi Azure Active Directory. Dodaj informacje usługi DNS do rejestratora domen. Zweryfikuj nazwę domeny niestandardowej w witrynie Azure Portal i ustaw ją jako podstawową.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dodawanie nazwy domeny niestandardowej w usłudze Azure Active Directory
  • Identyfikowanie typowych problemów podczas weryfikacji nazwy domeny niestandardowej

Wymagania wstępne

  • Znajomość pojęć związanych z zarządzaniem tożsamościami i dostępem w usłudze Azure Active Directory
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z siecią, takich jak usługa DNS