Dodawanie niestandardowej nazwy domeny do identyfikatora entra firmy Microsoft

Początkujący
Administrator
Azure
Identyfikator Microsoft Entra

W tym module dowiesz się, jak dodać domenę niestandardową do identyfikatora Entra firmy Microsoft. Dowiesz się również, jak dodać informacje DNS do rejestratora domen, zweryfikować niestandardową nazwę domeny w witrynie Azure Portal i ustawić ją jako podstawową.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dodaj niestandardową nazwę domeny w identyfikatorze Entra firmy Microsoft.
  • Zidentyfikuj typowe problemy podczas weryfikowania niestandardowej nazwy domeny.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pojęć związanych z zarządzaniem tożsamościami i dostępem w usłudze Microsoft Entra ID
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z siecią, takich jak usługa DNS