Umożliwianie użytkownikom resetowania swojego hasła za pomocą samoobsługowego resetowania hasła usługi Azure Active Directory

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Azure
Azure Active Directory

Oceń samoobsługowe resetowanie hasła, aby umożliwić użytkownikom w organizacji resetowanie swojego hasła oraz odblokowywanie konta. Skonfiguruj i przetestuj samoobsługowe resetowania hasła.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Podejmowanie decyzji o zaimplementowaniu samoobsługowego resetowania hasła.
  • Implementowanie samoobsługowego resetowania hasła zgodnie z wymaganiami.
  • Konfigurowanie samoobsługowego resetowania hasła w celu dostosowania środowiska.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat usługi Azure Active Directory