Zezwalaj użytkownikom na resetowanie hasła przy użyciu samoobsługowego resetowania haseł firmy Microsoft

Początkujący
Administrator
Solution Architect
Azure
Identyfikator Microsoft Entra

Oceń samoobsługowe resetowanie hasła, aby umożliwić użytkownikom w organizacji resetowanie swojego hasła oraz odblokowywanie konta. Skonfiguruj i przetestuj samoobsługowe resetowania hasła.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Podejmowanie decyzji o zaimplementowaniu samoobsługowego resetowania hasła.
  • Implementowanie samoobsługowego resetowania hasła zgodnie z wymaganiami.
  • Konfigurowanie samoobsługowego resetowania hasła w celu dostosowania środowiska.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat identyfikatora Entra firmy Microsoft