Zapewnianie stabilnych operacji i optymalizacji we wszystkich obsługiwanych obciążeniach wdrożonych w chmurze

Średni
Audytor
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Inżynier danych
Administrator bazy danych
Deweloper
Inżynier DevOps
Konsultant funkcjonalny
Menedżer prywatności
Praktyk ds. ryzyka
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Monitor
Arc
Azure Resource Manager

W miarę wdrażania obciążeń w chmurze operacje mają kluczowe znaczenie dla powodzenia. W tym module szkoleniowym dowiesz się, jak wdrożyć plan bazowy operacji w celu zarządzania obciążeniami w środowisku. W module omówiono również sposób ulepszania planu bazowego zarówno dla obciążeń, jak i dla platform.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Ocena poziomów zaangażowania biznesowego w portfolio obciążeń
  • Wdrażanie punktu odniesienia operacji
  • Dostosowywanie linii bazowej pod kątem potrzeb związanych z operacjami
  • Scentralizowanie operacji dla platform podstawowych
  • Partner with workload teams for richer decentralized operations (Współpraca z zespołami obciążeń w celu uzyskania bardziej zaawansowanych operacji zdecentralizowanych)

Wymagania wstępne

  • Podstawowe informacje na temat wdrażania chmury
  • Zrozumienie wymagań organizacji dotyczących zarządzania operacjami