Łączenie wyników zapytania z operatorami zestawu

Zaawansowany
Analityk danych
Inżynier danych
Analityk danych
Administrator bazy danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
SQL Database
Wystąpienie zarządzane SQL
Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure
Program SQL Server w usłudze Virtual Machines
SQL Server

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do łączenia wyników zapytań.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć wiedzę dotyczącą następujących kwestii:

  • Użyj operatora UNION.
  • Użyj operatorów INTERSECT i EXCEPT.
  • Użyj operatora APPLY.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy mieć doświadczenie w korzystaniu z zapytań transact-SQL w celu pobierania i filtrowania danych z tabeli w bazie danych.