Łączenie wyników zapytania z operatorami zestawu

Zaawansowany
Data Analyst
Data Engineer
Data Scientist
Database Administrator
Developer
Solution Architect
Student
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
Azure SQL Server on Virtual Machines
SQL Server

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do łączenia wyników zapytań.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć wiedzę dotyczącą następujących kwestii:

  • Użyj operatora UNION.
  • Użyj operatorów INTERSECT i EXCEPT.
  • Użyj operatora APPLY.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy mieć doświadczenie w używaniu zapytań Języka Transact-SQL do pobierania i filtrowania danych z tabeli w bazie danych.