Projekt z przewodnikiem — automatyzowanie wdrożeń Node.js za pomocą usługi Azure Pipelines

Średni
Inżynier DevOps
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
Azure DevOps

Implementowanie potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla aplikacji Node.js.

Cele szkolenia

W tym module przećwiczyć należy wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie rozwidlenia repozytorium GitHub.
  • Utwórz środowisko App Service.
  • Utwórz potok usługi Azure DevOps, który kompiluje i wdraża podstawową aplikację Node.js w celu Azure App Service.

Wymagania wstępne

  • Subskrypcja platformy Azure
  • Organizacja usługi Azure DevOps z dostępem do zadań równoległych
  • Konto usługi GitHub