Projekt z przewodnikiem — automatyzowanie wdrożeń Node.js za pomocą usługi Azure Pipelines

Średni
DevOps Engineer
Developer
Solution Architect
Azure
Azure DevOps

Implementowanie potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla aplikacji Node.js.

Cele szkolenia

W tym module przećwiczyć należy wykonać następujące czynności:

  • Tworzenie rozwidlenia repozytorium GitHub.
  • Utwórz środowisko App Service.
  • Utwórz usługę Azure Pipeline, która kompiluje i wdraża podstawową aplikację Node.js w Azure App Service.

Wymagania wstępne