Opis podstawowych składników architektury platformy Azure

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

W tym module wyjaśniono podstawowe składniki infrastruktury platformy Microsoft Azure. Poznasz infrastrukturę fizyczną, sposób zarządzania zasobami i masz szansę utworzyć zasób platformy Azure.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące możliwości:

  • Opis regionów, par regionów i regionów suwerennych platformy Azure
  • Opis Strefy dostępności
  • Opisywanie centrów danych platformy Azure
  • Opis zasobów i grup zasobów platformy Azure
  • Opisywanie subskrypcji
  • Opisywanie grup zarządzania
  • Opis hierarchii grup zasobów, subskrypcji i grup zarządzania

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość terminów i pojęć it