Projektowanie modelu danych w usłudze Power BI

Średni
Analityk danych
Power BI
Microsoft Power Platform

Proces tworzenia skomplikowanego modelu danych w usłudze Power BI jest prosty. Jeśli dane pochodzą z więcej niż jednego systemu transakcyjnego, w celu zapoznania się z nimi może być konieczna praca z wieloma tabelami. Tworzenie doskonałego modelu danych polega na upraszczaniu nieładu. Schemat gwiazdy jest jednym ze sposobów upraszczania modelu danych, a w tym module poznasz jego terminologię i implementację. Dowiesz się też, dlaczego wybór poprawnej szczegółowości danych jest istotny dla wydajności i użyteczności raportów usługi Power BI. Na koniec dowiesz się, jak zwiększyć wydajność dzięki modelom danych usługi Power BI.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie wspólnych tabel dat
  • Konfigurowanie relacji wiele do wielu
  • Rozwiązywanie relacji cyklicznych
  • Projektowanie schematów gwiazdy

Wymagania wstępne

Brak