Projektowanie rozwiązań w chmurze dla sektora publicznego

Średni
Użytkownik biznesowy
Azure
Azure Stack Edge
Azure Stack Hub

Rządy na całym świecie są w trakcie transformacji cyfrowej. Zapoznaj się z rozwiązaniami cyfrowymi i wybierz architektury, które umożliwią przeniesienie obciążenia do chmury przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich poziomów klasyfikacji. W miarę uwzględnienia funkcji i usług oferowanych przez chmurę możesz zintegrować różne rozwiązania platformy Azure, aby przynieść wartość agencji przy zachowaniu kontroli nad danymi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wyjaśnij podstawową koncepcję i zalety publicznych usług w chmurze z wieloma dzierżawami.
  • Opisz architekturę koncepcyjną, która chroni dane na różnych poziomach klasyfikacji.
  • Wyjaśnienie, w jaki sposób funkcje rezydencji i szyfrowania zachowują bezpieczeństwo wszystkich poziomów klasyfikacji.

Wymagania wstępne

  • Znajomość bieżących obciążeń, które mogą korzystać z przejścia do chmury.
  • Znajomość wymagań dotyczących ochrony w różnych klasyfikacjach danych.