Opracowywanie Azure Functions

Średni
Deweloper
Azure
Funkcje

Dowiedz się, jak utworzyć i wdrożyć Azure Functions.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Wyjaśnienie kluczowych składników funkcji i ich struktury
  • Tworzenie wyzwalaczy i powiązań w celu kontrolowania, kiedy funkcja jest uruchamiana i gdzie są kierowane dane wyjściowe
  • Połączenie funkcji do usług na platformie Azure
  • Tworzenie funkcji przy użyciu Visual Studio Code i narzędzi Azure Functions Core Tools

Wymagania wstępne

  • Należy zapoznać się z pojęciami i terminologią dla deweloperów.
  • Zrozumienie przetwarzania w chmurze i doświadczenie w Azure Portal.