Eksplorowanie ciągłego zabezpieczeń i ciągłego działania metodyki DevOps

Początkujący
Administrator
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Użytkownik biznesowy
Deweloper
Inżynier DevOps
Konsultant funkcjonalny
Twórca aplikacji
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Azure

Poznaj dwie możliwości taksonomii DevOps, ciągłe zabezpieczenia i ciągłe operacje.

Cele szkolenia

  • Porównaj praktyki ciągłego zabezpieczeń z rozwiązaniami w tradycyjnym cyklu życia tworzenia oprogramowania.
  • Wyjaśnienie sposobu zwiększania kultury metodyki DevOps zabezpieczeń.
  • Opisz 8 praktyk dotyczących operacji ciągłych.
  • Wyjaśnij zmianę paradygmatu, która musi wystąpić w kulturze, aby zapewnić wartość biznesową przy użyciu nowoczesnego podejścia IT.

Wymagania wstępne

Brak