Eksplorowanie projektu opartego na wydajności

Średni
Analityk danych
Inżynier danych
Administrator bazy danych
Deweloper
SQL Database
SQL Server

Zapoznaj się z normalizacją relacyjnych baz danych. Zbadaj wpływ odpowiedniego użycia typu danych. Porównaj typy indeksów.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Eksplorowanie normalnych formularzy i ich wpływu na projekt bazy danych
  • Wybieranie odpowiednich typów danych
  • Ocena odpowiednich typów indeksów

Wymagania wstępne

  • Możliwość używania narzędzi do uruchamiania zapytań względem bazy danych Microsoft SQL Database , lokalnie w chmurze.
  • Umiejętność pisania kodu w języku SQL, w szczególności dialektu T-SQL firmy Microsoft, na poziomie podstawowym.
  • Podstawowa wiedza na temat struktury i użycia indeksów SQL Server.
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z relacyjnymi bazami danych.