Pobieranie danych w usłudze Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Dowiesz się, jak pobierać dane z różnych źródeł danych, w tym z programu Microsoft Excel, relacyjnych baz danych i magazynów danych NoSQL. Dowiesz się również, jak poprawić wydajność podczas pobierania danych.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Identyfikowanie źródła danych i nawiązywanie z nim połączenia
  • Pobieranie danych z relacyjnej bazy danych, takiej jak program Microsoft SQL Server
  • Pobieranie danych z pliku, na przykład programu Microsoft Excel
  • Pobieranie danych z aplikacji
  • Pobieranie danych z usługi Azure Analysis Services
  • Wybieranie trybu przechowywania
  • Rozwiązywanie problemów z wydajnością
  • Rozwiązywanie błędów importowania danych

Wymagania wstępne

Brak